• خراسان رضوی سفیدپوش می‌شود

    خراسان رضوی سفیدپوش می‌شود

    کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف این استان همراه با بارش برف در نواحی کوهستانی و کاهش محسوس دما آغاز می‌شود.