• اعتبارات ساخت فرودگاه سقز تامین شد

    اعتبارات ساخت فرودگاه سقز تامین شد

    مدیرکل عمران و توسعه فرودگاه های کشور گفت: فرودگاه سقز جزو طرح‌های اولویت دار کشور بوده و اعتبارات مورد نیاز برای ساخت و اتمام آن تامین شده است.