• طرح مهار مناطق حاشیه‌ای شهر اراک اجرایی شد

    طرح مهار مناطق حاشیه‌ای شهر اراک اجرایی شد

    مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان مرکزی گفت: با اجرای طرح مهار مناطق حاشیه‌ای شهر اراک از گسترش یافتن سه منطقه کوی سجادیه، کوی ابوالفضل(ع) و کوی علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) جلوگیری شده است.