• حجاب ابزاری برای تعالی جایگاه زن در جامعه است

    حجاب ابزاری برای تعالی جایگاه زن در جامعه است

    سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در تقدیر از بانوان با پوشش چادر این اداره گفت : حجاب به هیچ عنوان محدودیت نیست بلکه ابزاری برای تعالی جایگاه زن در جامعه است.