• ببینید/ برف در راه‌های گلستان

    ببینید/ برف در راه‌های گلستان

    با شروع اولین بارش برف پاییزی؛ محورهای سرعلی آباد جاده گرگان- شاهرود به سمت چهارباغ، گردنه خوش ییلاق، گردنه اولنگ، جنگل گلستان، دوزین، افراتخته و درازنو بطور متوسط بین ۵ تا ۱۰ سانتیمتر برف داشتند.