• پيام مديرعامل شرکت فرودگاه ها به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

    پيام مديرعامل شرکت فرودگاه ها به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

    رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران گفت: دوران دفاع مقدس برای ملت ما ظرفيت و موقعيتی فراهم کرد تا بتواند با احساس اتّکاء به نفس، عزّت، استقلال و خودباوری ملی، جوهره خودش را در ابعاد مختلف نشان دهد و دست به خلق حماسه ای عظيم بزند.