• نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن اجرایی می‌شود

    وزیر راه و شهرسازی:

    نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن اجرایی می‌شود

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن اجرایی می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن است که در اجرای این سیاست بخش عمده‌ای از ارکان دولت همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت مشارکت حداکثری خواهند داشت.