شناسهٔ خبر: 100115 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد؛

ضرورت بازنگری طرح‌های فراشهری استان اصفهان

دکتر قاری قران اصفهان بهنگام سازی طرح‌های فرا شهری و کاربست بیش‌ازپیش آن‌ها موجب پیشگیری از تصمیمات متفرق، افزایش اعتقاد و باور به نظام برنامه‌ریزی یکپارچه استانی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(اصفهان)؛ علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس اسناد برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بعد از انقلاب، استقرار نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی و تنظیم روابط ارکان آن در دستور کار دولت قرار گرفت.  

وی افزود: در این راستا تهیه طرح جامع منطقه اصفهان به عنوان اولین طرح فراشهری کشور در مقیاس منطقه‌ای در دهه ۶۰ تهیه شد و در سال ۱۳۶۵ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این طرح با پیشنهاد محورهای فعالیتی و زیست‌محیطی و سیاست‌های آمایشی از جمله سیاست ایجاد شهرهای جدید مجلسی و بهارستان نقطه عطفی در ساماندهی منطقه کلان‌شهری اصفهان محسوب می‌شوند. اذعان داشت: از نکات جالب توجه طرح جامع منطقه‌ای اصفهان می‌توان به آمایش جمعیت و فعالیت بر اساس ظرفیت‌های محیطی، توجه ویژه به موضوع کمبود آب، حفظ اراضی کشاورزی و حساسیت‌های زیست‌محیطی جلگه زاینده‌رود اشاره کرد.  

وی‌ادامه داد: پس از تجربه موفقیت‌آمیز طرح جامع منطقه‌ای اصفهان و بر اساس رویکردهای وزارت مسکن و شهرسازی وقت در دهه هفتاد تهیه طرح‌های فراشهری در مقیاس ناحیه‌ای نیز مد نظر قرار گرفت.  

  قاری‌قرآن اضافه کرد: این طرح‌ها بر اساس مطالعات سطح ملی چهار طرح ناحیه‌ای و با پوشش ۱۰۰ درصدی شهرستان‌های استان شامل: طرح ناحیه مرکزی (مصوب ۱۳۸۲)، طرح ناحیه غرب (مصوب ۱۳۸۵)، طرح ناحیه شمال شرق (مصوب ۱۳۸۷) و طرح ناحیه جنوب (مصوب ۱۳۸۸) تهیه و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسید.  

 وی بیان داشت: طرح جامع مجموعه شهری اصفهان نیز از جمله طرح‌های فراشهری است که در سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هرچند بنا به سابقه تاریخی پیش‌گفته استان اصفهان در تهیه طرح‌های فرا شهری به شکل امروزین آن پیشگام بوده و طرح‌های تهیه شده از پوشش سرزمینی کاملی برخوردار بوده‌اند اما امروزه به دلیل بروز مسائل و مشکلات جدید و پیش‌بینی‌ نشده‌ای همچون کاهش شدید نرخ رشد جمعیت، خشکی زاینده‌رود، محدودیت‌های منابع آب و خاک، فرونشست اراضی، شکل‌گیری جزایر حرارتی، بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی شاهد  عدم انطباق نتایج و خروجی طرح‌ها مذکور با شرایط و نیازهای فضایی و کالبدی امروز و همین‌طور عدم انطباق با روندها و برنامه‌های توسعه‌ای ازجمله سند آمایش استان هستیم.  

  وی تصریح کرد: طرح‌های مزبور نیازمند بازنگری بر اساس شرایط و دیدگاه‌های جدید هستند.  

قاری‌قرآن یکی دیگر از چالش‌های اساسی استان اصفهان در غیاب طرح‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای بهنگام و مبتنی بر واقعیت، را اخذ تصمیمات فضایی ـ کالبدی مربوط به اراضی داخل و خارج از حریم شهرهای استان به صورت موردی و اقتضایی دانست.  

 وی ادامه داد: بهنگام سازی طرح‌های فرا شهری و کاربست بیش‌ازپیش آن‌ها موجب پیشگیری از تصمیمات متفرق و افزایش اعتقاد و باور به نظام برنامه‌ریزی یکپارچه استانی می‌شود.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در پایان گفت: براین اساس بازنگری طرح‌های مذکور مبتنی بر واقعیت و با مدنظر قرار دادن دیدگاه‌های نوین و آمایش جمعیتی و فعالیتی متناسب با نیازهای توسعه‌ای باعث انسجام تصمیم‌گیری و توانمند شدن نظام برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌شود.