شناسهٔ خبر: 100132 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

معاون امور بندری سازمان بنادر اعلام کرد:

رشد ۹ درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی/ افزایش ۱۳ درصدی عملیات کانتینری

بندر امام خمینی معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد و گفت: تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با تخلیه و بارگیری هفت ماهه سال ۱۴۰۰ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی، اظهار داشت: طی هفت ماه ابتدایی سال جاری میزان تخلیه کالاهای نفتی ۱۴ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۳۰۸ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۲۶ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۹ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۴۰ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۴۷ تن بود که حاکی از رشد ۹ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۵ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.

وی ادامه داد: میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی طی هفت ماهه نخست سال جاری معادل ۳۹ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۶۶۶ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۳۰ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۱۶۱ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۷۰ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۸۲۷ تن بود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: میزان بارگیری کالاهای نفتی در مدت مذکور در قیاس با هفت ماهه نخست سال ۹۹ رشد ۱۴ درصدی، کالاهای غیرنفتی رشد ۷ درصدی و مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

کوهساری با اشاره به اینکه جمع تخلیه و بارگیری کالا در ۷ ماهه نخست سال جاری ۵۳ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۹۷۴ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵۶ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۲۰۰ تن بود، گفت: مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۱۷۴ تن بود که حاکی از رشد ۱۰ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۸ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۹ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی طی هفت ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته هستیم.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی در رابطه با عملیات کانتینری از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه، عنوان کرد: تخلیه و بارگیری صورت گرفته معادل ۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۳۴ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۳۸۸ TEU طی ۷ ماهه نخست سال ۹۹، رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.