شناسهٔ خبر: 100143 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

نشست آموزشی تامین سرپناه امن در بافت‌های ناکارآمد شهری برگزار شد

نشست سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران در دوره آموزشی«تامین سرپناه امن در بافت‌های ناکارآمد شهری» گفت: در محلات اسکان غیررسمی تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد نه تنها به معنای تامین سر پناه است بلکه جایی برای اشتغال و کسب درآمد نیز محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کمال نوذری با بیان اینکه در شرایط کنونی مساله تامین و ارتقای مسکن کم‌درآمدها از چالش‌های اصلی دولت‌های مرکزی و محلی در بسیاری از کشورها به شمار می رود، گفت: در محلات اسکان غیررسمی تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد نه تنها به معنای تامین سر پناه است بلکه جایی برای اشتغال و کسب درآمد نیز محسوب می‌شود.

به گفته نوذری محدوده‌ها و محلاتی در شهرهای کشور وجود دارند که اقتصاد واقعی در آنها اقتصاد غیررسمی است که بخش زیادی از آن شرافتمندانه بوده و در گذران زندگی کم درآمدها، نقشی اساسی دارد. به موازات این موضوع، مسکن و اسکان غیررسمی نیز واقعیتی غیر قابل‌انکار است که در این محدوده‌ها وجود دارد.

سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهارکرد: پرسش اساسی این است، چطور می‌توان این شیوه از سکونت را ارتقا داد که به تبع آن کیفیت زیست نیز در این محدوده‌ها ارتقا پیدا کند.  

او با بیان این که سیاست‌های مختلفی در زمینه حل مشکل مسکن کم‌درآمدها در کشورهای مختلف پیاده شده است، تصریح کرد: طی دهه‌های اخیر، سیاست‌های اخذ شده در این حوزه بر راهبردهای توانمندسازی متمرکز شده‌اند، راهبردهایی که بر ساز وکارهایی از جمله انعطاف پذیری در عرضه، توجه به استطاعت ساکنان از طریق تجدیدنظر در استانداردها، درهم‌تنیدگی اشتغال و مسکن و یا طراحی و ساخت مسکن و شکل‌گیری محله متناسب با شیوه معیشت و سبک زندگی ساکنان تاکید دارند.

او افزود: اتخاذ رویکردهای تدریجی و ابتکاری و توجه به نقش دولت در قالب کمک‌های اهرمی و تسهیلگرانه در قالب پشتیبانی‌های مالی، فنی و انجام اصلاحات در ضوابط و مقررات از دیگر محورهای این سیاست‌ها به شمار می‌رود.

در ادامه کیومرث ایران دوست دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان و مدیر قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری به بیان مطالبی در خصوص چگونگی و شرایط تامین سرپناه امن در بافت‌های نا کارآمد شهری پرداخت.

ایران دوست با تاکید بر اینکه رشد شهرنشینی با افزایش فقر شهر و در پی آن مشکلات متعدد در شهر همراه است افزود: مسکن امروزه در شهرها از نیازهای اساسی و اولیه شهروندان محسوب می‌شود و ویژگی‌های آن نشان‌دهنده سطح رفاه جامعه و افراد است، به همین دلیل مسکن دارای چهار بعد اصلی خانه،سکونت‌گاه، محیط ساخته شده و اجتماع است.

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان به ابعاد اثرگذاری و اثرپذیری متعدد مسکن اشاره و خاطرنشان کرد : مسکن پیوسته با حوزه‌های شهرسازی،اقتصاد،محیط‌زیست ، نیروی انسانی ، فرهنگی و مسائل اجتماعی مرتبط است.

به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان در پایان سخنان خود گفت: برای موفقیت این طرح،آموخته های مسکن مهر به ویژه در تعیین گروه های هدف، مکان یابی، تامین خدمات ،کیفیت ساخت و ساختار و چارچوب نهادی مورد نیاز می تواند بسیار راهگشا و سودمند باشد .