شناسهٔ خبر: 100321 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیر ایمنی و استانداردهای فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد:

تدوین و به روز رسانی نسخه جدید  دستورالعمل عملیات زمستانی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)      

فرودگاه امام خمینی(ره) مدیر ایمنی و استانداردهای فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: با توجه به نزديك شدن فصل زمستان و سابقه بارش برف‌‌‌‌‌ هاي سنگين در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، هشتمین ویرایش دستورالعمل عملیات زمستانی (Winter Operation) به منظور ایجاد آمادگی کامل جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از بارش برف و یخبندان تدوین و آماده اجرا است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد نرگسیان گفت: از آنجایی که طبق دستورالعمل عملیات زمستانی مسئولیت اجرای آن به عهده معاونت بهره برداری فرودگاه می باشد، این معاونت تا کنون طی ماه های گذشته جلسات متعددی با تیم عملیات زمستانی که متشکل از معاونین شرکت، مدیران کل و روسای ادارات است. برگزار شده است . 

به گزارش دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و اموربین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مدیر ایمنی و استانداردهای فرودگاهی در ادامه تصریح کرد: کلیه دستورالعمل ها در زمینه های مختلف در فرودگاه بین المللی امام، طبق قوانین بالا دستی ICAO و part ADRتوسط کارشناسان مدیریت ایمنی معاونت بهره برداری فرودگاهی جهت درج در نظامنامه فرودگاه و اجرای مفاد آن پس از ابلاغ رسمی تدوین شده و اکنون در حال بررسی توسط سازمان هواپیمایی کشوری است.