شناسهٔ خبر: 100647 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی؛

"رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی" منصوب شد

فاطمه حمیدیان وزیر راه و شهرسازی در حکمی فاطمه سادات حمیدیان را به سمت "رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی" منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حکمی فاطمه سادات حمیدیان را به سمت "رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی" منصوب کرد. در حکم وزیر راه و شهرسازی به وی آمده است:

با توجه به تعهد، تخصص و تجربه و سوابق ارزنده مدیریتی سرکار عالی، به موجب این حکم به سمت "رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی" منصوب می شوید. با عنایت به وسعت حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی و جایگاه آن در تحقق اهداف پیشرفت و عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار می رود تا در راستای سیاست های دولت خدمتگزار و راهبردهای ابلاغی اینجانب؛ اقدامات لازم به منظور توسعه و تعالی سیاست های راهبردی وزارت معمول شود. در این راستا اقدامات لازم از جمله موارد زیر با همکاری کلیه واحدهای تابعه مورد انتظار می باشد.

- ایجاد پایش، بهبود و گسترش چرخه فرآیند مدیریت راهبرد (از برنامه ریزی تا کنترل و پایش راهبرد) در مجموعه ستاد و سازمان های زیرمجموعه و تقویت همسویی راهبردی در این مجموعه در راستای توسعه ملی و سازمانی.

- پیشبرد راهبرد توسعه ملی در حوزه ماموریت وزارت راه و شهرسازی با تعالی در ابعاد زیرساخت های سازمان (منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی) و فرایندهای سازمانی، ذینفعان (شهروندان، سازمان های مربوطه دولتی، خصوصی و عمومی) و منابع مالی (راهبردهای رشد منابع و ارتقای بهره وری و ارتقای ۵ فناوری سازمان) در راستای توسعه کشور.

- تقویت نظام اطلاعاتی، مالی، انسانی و فناوری حوزه راهبردی و همچنین ارتباط بین بانک های اطلاعاتی ملی و بانک های اطلاعاتی ستاد وزارت و سازمان های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی.

امید است با اتکال به الطاف الهی، اهتمام، «عدالت محوری»،«روحیه انقلابی»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانونمداری» و استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای تحقق آرمان های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به منظور ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است  حمیدیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و سرپرست معاونت منابع انسانی شهرداری منطقه ۵ و نیز مدیر برنامه و بودجه معاونت امور مناطق شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.