شناسهٔ خبر: 100812 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان عنوان کرد:

تعیین وضعیت اسناد و املاک و الحاق اراضی در طرح جهش تولید مسکن

جنوب کرمان مهندس ساردویی میرکل مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان ازتعیین وضعیت اسناد واملاک والحاق اراضی طرح جهش تولیدمسکن خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری راه وشهرسازی (جنوب کرمان)، محمدساردویی مدیرکل راه و شهرسازی درجلسه ای که باحضورمدیرکل ثبت و اسناد استان کرمان،مدیرامور اراضی جنوب کرمان و نمایندگان منابع طبیعی برگزار شد،بیان کرد: تعیین وضعیت اسناد و املاک و الحاق اراضی طرح جهش تولید مسکن وتسریع در رفع موانع و مشکلات اجرای قانون طرح جهش تولیدمسکن از جمله اقداماتی است که این اداره کل برآن تاکید دارد.

وی اظهار داشت:بایدکلیه دستگاههای متولی زمین  جهت تامین زمین برای اجرای طرح جهش تولید مسکن پیگیری و اقدام کنند.

ساردویی همچنین گفت :با تشکیل این کمیته و با عضویت ادارات کل ثبت اسناد و املاک ومنابع طبیعی با محوریت اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن سریعتر انجام خواهدشد.

لازم به ذکر است، ثبت نام از متقاضیان مسکن درجنوب کرمان نیز مانند سراسرکشور در قالب طرح جهش تولید مسکن از ۲۸ مهر ماه در سامانه ثمن آغاز شده است.