شناسهٔ خبر: 101072 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

درجلسه ای با حضور مدیرکل راه و شهر سازی وفرماندار رودبارجنوب مطرح شد:

باز آفرینی شهری دراولویت کاری اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان

جنوب کرمان بافت فرسوده 1 مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان باز آفرینی شهری رادراولویت کاری اداره کل دانست و گفت:تاکنون درهمین راستا علاوه برتسهیلات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تخصیص قیر رایگان جهت کمک به شهرسازی انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری راه وشهرسازی (جنوب کرمان)،محمد ساردویی مدیر کل راه وشهرسازی درجلسه ای که باحضورفرماندار،رئیس شورای شهر و شهردار رودبار جنوب درمحل اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان تشکیل شد،بیان کرد:تاکنون با توجه به اولویت کاری اداره کل علاوه برتسهیلات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تخصیص قیر رایگان جهت کمک به شهرسازی انجام شده است.به طور کلی در راستای برنامه بازآفرینی شهری ،تامین سرانه های شهری راجهت کمک به محلات ناکارامد شهری دردستور کارداریم و طرح جامع شهری رودبارجنوب از جمله طرحهایی است که دردست اقدام است.

وی درخصوص طرح جامع شهری رودبارجنوب ادامه داد: طرح جامع شهری رودبار جنوب تاکنون پیشرفت فیزیکی 60 درصدی داشته و انشاالله بزودی باهمکاری شورای شهروشهرداری تکمیل خواهدشد.

ساردویی در پایان گفت: شهرداری بایدمعابرفاقدآسفالت را درمحلات بافت فرسوده به اداره کل راه و شهرسازی اعلام کند تا ما بتوانیم نسبت به تخصیص قیر رایگان  اقدام کنیم.

فرماندار رودبارجنوب دراین جلسه با بیان اینکه در رودبارجنوب دنبال توسعه پایدار هستیم گفت:یکی ازبحث های مهم درمورد مسائل شهری رودبار جنوب،توسعه پایدارشهری است که دنبال توسعه ای مبتنی برنیازهای واقعی وتصمیم گیری های عقلایی،با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف زیست محیطی باشد.

شهردار رودبارجنوب دراین جلسه ضمن تشکر از همکاری اداره کل راه و شهرسازی مطالبه جدی خود را رسیدگی به بافت های ناکار آمدشهری عنوان کرد و  خواستار همکاری های لازم از سوی نهاد های مرتبط شد.

رئیس شورای شهر رودبار جنوب نیزدراین جلسه ضمن درخواست همکاری با مجموعه شهرداری ازخدمات اداره کل راه و شهر سازی تشکر کرد و با تاکیدبرصحبهای فرماندار،توسعه پایدارشهری در رودبارجنوب را با اضافه کردن بحث فرهنگی و ضرورت نگاه ویژه به این حوزه را با تکمیل زیر ساختها خواستارشد.