شناسهٔ خبر: 101568 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

در جلسه شورای معاونين شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران مطرح شد:

تاکيد برضرورت همکاری و هم‌افزايی حوزه حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و بخش حقوقی وزارت راه‌ وشهرسازی

سر در ساختمان شرکت فرودگاه‌های کشور در جلسه شورای معاونين شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران که با حضور سرپرست حقوقی-امور مجلس و استان‌های وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد، بر ضرورت همکاری و هم‌افزايی حوزه حقوقی اين شرکت با بخش حقوقی وزارت راه‌ وشهرسازی تاکيد شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه شورای معاونان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران با حضور سيد فرزاد نجات‌نيا، سرپرست حقوقي- امور مجلس و استان‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها، معاونين و تعدادي از مديران کل ستادی انجام شد.

در اين جلسه، موضوعات مرتبط با معاونت حقوقي وامورمجلس و نحوه‌ تعامل في‌مابين مورد بررسي و بر همکاري و هم‌افزايي هرچه بيشتر  شرکت با معاونت مذکور تاکيد شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران؛ همچنين در ادامه اين جلسه، معاونين شرکت ضمن ارائه اقدامات اساسي‌ و مهم حوزه تحت مسئوليت خود در سال 1400 بر تعامل هرچه بيشتر با نمايندگان مجلس در تصويب تبصره هاي بودجه مرتبط با شرکت فرودگاه‌ها تاکيد کردند.