شناسهٔ خبر: 101604 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در جلسه با شهرداران جیرفت و عنبرآباد عنوان شد:

اعلام آمادگی اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان برای بهسازی محلات قدیمی جیرفت و عنبرآباد

جلسه شهرداری جنوب کرمان مدیرکل راه وشهر سازی جنوب کرمان درجلساتی جداگانه با شهرداران جدید و روسای شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت وعنبرآباد اعلام آمادگی این اداره کل رابرای بهسازی محلات قدیمی و تامین قیررایگان درمحدوده بافت فرسوده شهری اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری راه وشهرسازی (جنوب کرمان ) محمدساردویی مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان  اعلام کرد :نگاه این اداره کل به بافت فرسوده شهری نگاه ویژه ای است ومردم نیز علاقه دارند که محله های قدیم خودرا حفظ کنند بر همین اساس حاضریم در این زمینه با شهرداری ها در تهیه قیر رایگان برای آسفالت کوچه ها و معابر همکاری کنیم.

 وی ضمن اشاره به کمک های قبلی به شهرداری هادرجنوب کرمان اظهارداشت :با همکاری شهرداری ها ی جنوب کرمان می توان برای زندگی وآسایش شهروندان خدمات و امکانات شهری بیشتری فراهم کرد و این امر مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر نهادهای مربوطه است.

وی گفت:برای طرح جهش تولید مسکن نیز باشدهمه ادارات به ویژه شهر داری ها همکاری لازم را بعمل اورند تا هرچه سریعتر طرح خانه دار شدن مردم به سرانجام برسد.

در ادامه جلسه شهردارجیرفت به توصیف شهر جیرفت به عنوان شهری در حال توسعه پرداخت و گفت:ما دنبال  توسعه هدفمندشهر ی هستیم و چون شهر جیرفت به لحاظ تاریخی دارای اهمیت ویژه ای است باید متناسب با محیط گردشگی آن توسعه پیدا کند.

همچنین شهردارعنبرآبادضمن تاکیدبرهمکاری های دورن شهری بانهادهای مرتبط بیان کرد: شهرعنبرآبادبه لحاظ شهرسازی پیشرفت خوبی داشته و مایلیم درادامه روندسریعتری به خود بگیرد و این مستلزم همکاری بین دستگاهی به ویژه همکاری اداره کل راه و شهرسازی را می طلبد تا شرایط خوبی را برای آسایش شهروندان فراهم کنیم.