شناسهٔ خبر: 101611 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

عملکرد سه ماه نخست دولت سیزدهم در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای:

نگهداری ۳ هزار و ۹۷۸ کیلومتر از رویه‌ راه‌های شریانی

روکش آسفالت فارس نگهداری ۳ هزار و ۹۷۸ کیلومتر از رویه‌ راه‌های شریانی، نگهداری ۴۱۱ کیلومتر انواع رویه راه‌های فرعی و ۳۴۷ کیلومتر انواع رویه راه‌های روستایی از جمله اقدامات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سه‌ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت را‌ه‌وشهرسازی با تدوین گزارشی به ارائه دستاوردهای خود در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه نگهداری راه‌ها پرداخته است.

بر اساس این گزارش در این بازه زمانی اخیر ۳ هزار و ۹۷۸ کیلومتر از راه‌ها با هدف نگهداری و ایجاد سطح سرویس مناسب در راه‌های شریانی کشور تحت اقدامات نگهداری رویه‌ راه‌ها قرار گرفته‌اند. در این راستا، انجام عملیات بهسازی و روکش آسفالت، ماسه آسفالت و بازیافت سرد و گرم به طول یک‌هزار و ۵۵۵ کیلومتر شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی شریانی بخشی از این آمار به‌شمار می‌رود. برای انجام روکش سطح راه‌های شریانی کشور، یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۸۳ تن آسفالت استفاده و پخش شده است.

همچنین در این مدت، یک‌هزار و ۹۸ کیلومتر عملیات روکش‌های دوغابی و حفاظتی رویه‌ راه‌ها مانند فوگ سیل، چیپ سیل، اسلاری سیل، آسفالت سرد/ردمیکس و میکروسرفیسینگ انجام شده است.

آنگونه که در این گزارش آمده است، ۷۳۱ کیلومتر عملیات درزگیری و ۵۹۴ کیلومتر لکه‌گیری آسفالتی معادل با مصرف ۴۶۳ هزار و ۱۵۸ تن آسفالت اقدام دیگر این سازمان در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.

همچنین در زمینه ایمنی راه‌ و حریم و همچنین حفظ و نگهداری وضعیت موجود راه‌ها در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، ۷۰۳ پروژه در سطح کشور انجام شده است. این پروژه‌ها شامل تجدید خط‌کشی راه‌ها به‌ طول ۲۱ هزار و ۸۲ کیلومتر خط، نگهداری سیستم‌های روشنایی به طول یک‌هزار و ۵۵۹ کیلومتر به‌ همراه ۷۹۱ مورد روشنایی تقاطع‌ها می‌شود.

تعمیر و نگهداری یک‌هزار و ۸۷۳ کیلومتر حفاظ بتنی و ۴۹۳ هزار و ۱۷۸ کیلومتر حفاظ فلزی (گاردریل) و همین‌طور ۱۴۰ هزار و ۷۷۳ عدد علائم ایمنی جاده‌ای و اجرا و اصلاح ۲۷ کیلومتر شیب شیروانی راه‌ها از دیگر پروژه‌های ایمنی راه و حریم هستند.

در حوزه نگهداری راه‌های فرعی نیز ۴۱۱ کیلومتر انواع رویه شامل ۱۵۴ کیلومتر آسفالت گرم، ۶۶ کیلومتر آسفالت سرد، ۷۲ کیلومتر ماسه آسفالت، ۱۳ کیلومتر چیپ سیل، ۶ کیلومتر بازیافت، ۳۳ کیلومتر میکروسرفیسینگ/اسلاری سیل و ۶۷ کیلومتر فول سیل انجام شده است.

نگهداری راه‌های فرعی کشور

 

رديف

اداره كل

انواع رويه

 

آسفالت گرم

آسفالت سرد

ماسه آسفالت

چيپ‌سيل

بازيافت

ميكروسرفيسينگ/اسلاري‌سيل

فوگ‌سيل

 

۱

آذربايجان‌شرقي

۲۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲

آذربايجان‌غربي

۱۸

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۳

اصفهان

۲

۰

۱

۰

۰

۰

۰

 

۴

ايرانشهر

۱

۵

۱

۰

۰

۰

۰

 

۵

ايلام

۱۱

۴

۱

۰

۰

۰

۰

 

۶

بوشهر

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۷

تهران

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۲۴

 

۸

چهارمحال‌وبختياري

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۱۳

 

۹

خراسان‌جنوبي

۰

۷

۰

۶

۰

۳

۰

 

۱۰

خراسان‌رضوي

۷

۲

۹

۲

۳

۶

۰

 

۱۱

خراسان‌شمالي

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲۶

 

۱۲

زنجان

۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۳

سمنان‌غرب

۱

۱

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۴

سيستان‌وبلوچستان

۰

۳۵

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۵

فارس

۲

۰

۱

۰

۰

۱۳

۰

 

۱۶

قزوين

۱۰

۱

۴

۰

۰

۰

۰

 

۱۷

قم

۵

۰

۰

۰

۰

۰

۵

 

۱۸

كردستان

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۹

كرمان

۵

۰

۲

۰

۰

۰

۰

 

۲۰

كرمان‌جنوب

۷

۱

۳

۰

۰

۰

۰

 

۲۱

كرمانشاه

۵

۰

۹

۰

۰

۰

۰

 

۲۲

كهگيلويه‌وبويراحمد

۷

۰

۰

۰

۰

۸

۰

 

۲۳

گلستان

۴

۰

۰

۱

۰

۰

۰

 

۲۴

گيلان

۱۱

۱۱

۴

۰

۰

۳

۰

 

۲۵

لارستان

۹

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲۶

لرستان

۶

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲۷

مركزي

۶

۰

۴

۰

۰

۰

۰

 

۲۸

هرمزگان

۴

۰

۲۹

۰

۰

۰

۰

 

۲۹

همدان

۲

۰

۴

۳

۰

۰

۰

 

۳۰

يزد

۰

۰

۰

۲

۴

۲

۰

جمع

۱۵۴

۶۶

۷۲

۱۳

۶

۳۳

۶۷

 

 

 

رديف

اداره كل

نگهداري جاري

لكه‌گيري

درزگيري

پر كردن چاله
(تن)

لايروبی و اصلاح كانال هدايت آب و قنوها

اصلاح شيب شيرواني

تيغ‌زني و تسطيح جاده‌های شنی

شانه‌سازي

بهسازي مسير

۱

آذربايجان‌شرقي

۱۳

۷

۲۸۰

۱۵۶

۱۲۱

۲۹۲

۲۰۶

۲۱

۲

آذربايجان‌غربي

۸

۰

۵۹۲

۱۱۸

۳۷

۵۱۶

۱۰۶

۲۴۹

۳

اردبيل

۰

۰

۳۵۳

۷۳

۶

۰

۵

۰

۴

اصفهان

۰

۰

۱۲۵۰

۲۳

۵۳

۰

۴۸

۰

۵

البرز

۱۳

۰

۱۵

۱

۱

۰

۲۱

۰

۶

ايرانشهر

۱۷۱

۱

۷۵

۲

۳۶

۲۳

۹

۲۱

۷

ايلام

۱۹۸

۱

۲۱۸

۱۴۳

۶۵

۸۲

۱۷۲

۲۹

۸

بوشهر

۸۱

۰

۳۰۵

۵۶

۶۶

۳۲

۰

۰

۹

تهران

۱

۵۲

۲۹

۳

۳

۶

۸

۸

۱۰

چهارمحال‌وبختياري

۱۴۶

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱۱

خراسان‌جنوبي

۲

۰

۱۰۵۹

۱۹۱

۱۵

۴۳۳

۳۹

۲۹

۱۲

خراسان‌رضوي

۶۸۱

۱۱۰

۲۴۶۵

۷۲۳

۱۲۲

۳۰۵

۴۰۰

۱۶۲

۱۳

خراسان‌شمالي

۰

۱۳

۲۵۵

۷۴

۱۴

۶۸

۲۳

۳

۱۴

خوزستان

۳

۰

۶۱

۰

۰

۰

۰

۰

۱۵

زنجان

۰

۰

۸۵۰

۹۱

۳۹

۰

۲۴

۰

۱۶

سمنان‌شرق

۱۸۰

۰

۴۰۵

۳۲

۵

۲۰

۱۵

۱۵

۱۷

سمنان‌غرب

۵۰

۰

۸۷

۱۲

۸

۷۸

۲۳

۸۸

۱۸

فارس

۵۸

۰

۱۸۸

۴۶

۲۲

۱۰

۹

۶

۱۹

قزوين

۲

۰

۱۷۸۷

۱۸

۴۰

۱۷

۹۵

۷۰

۲۰

قم

۰

۰

۳۱

۸

۲۳

۰

۳۰

۰

۲۱

كردستان

۴۹

۳

۱۶۴

۱۴۳

۱

۸

۱۳۰

۰

۲۲

كرمان

۱۲

۱۲

۷۹۶

۲۳۱

۹۰

۰

۹۰

۱۵

۲۳

كرمان‌جنوب

۳۲

۰

۲۵۰

۰

۲۷

۶۳

۱۹

۰

۲۴

كرمانشاه

۰

۰

۳۲۷

۳۷

۰

۰

۰

۰

۲۵

كهگيلويه‌وبويراحمد

۲

۰

۳۵

۹

۱۰

۱۰

۵

۲

۲۶

گيلان

۵۵

۰

۲۱۱

۵۴

۸

۳۴

۷۳

۵۱

۲۷

لارستان

۳

۰

۹۹

۱۳

۱۱

۰

۶

۲

۲۸

لرستان

۲۲

۰

۴۴۵

۸۸

۲۷

۳۶

۳۳

۳۰

۲۹

مركزي

۰

۰

۳

۱۲

۱۸

۲۶

۴

۱

۳۰

هرمزگان

۱۳۶

۰

۵۶

۴

۱۵

۲

۳۳

۰

۳۱

همدان

۲۰۴

۴

۱۹۵

۲۱۱

۴۵

۵

۱۷۵

۰

۳۲

يزد

۷۳

۰

۱۵۰

۷

۶۱

۹۲

۹

۵

 

جمع

۲,۱۹۱

۲۰۳

۱۳,۰۳۰

۲,۵۷۱

۹۸۷

۲,۱۵۲

۱,۸۰۵

۸۰۴

در حوزه نگهداری راه‌های روستایی نیز ۳۴۷ کیلومتر انواع رویه شامل ۱۳۹ کیلومتر آسفالت گرم، ۶۲ کیلومتر آسفالت سرد، ۶۵ کیلومتر ماسه آسفالت، ۲۸ کیلومتر چیپ سیل، ۸ کیلومتر بازیافت، ۱۰ کیلومتر میکروسرفیسینگ/اسلاری‌سیل و ۳۵ کیلومتر فوگ‌سیل اجرا شده است.

نگهداری راه‌های روستایی کشور:

رديف

اداره كل

انواع رويه

 

آسفالت گرم

آسفالت سرد

ماسه آسفالت

چيپ‌سيل

بازيافت

ميكروسرفيسينگ/اسلاري‌سيل

فوگ‌سيل

 

۱

آذربايجان‌غربي

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲

اردبيل

۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۳

اصفهان

۸

۰

۰

۱۲

۰

۵

۶

 

۴

البرز

۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۵

ايرانشهر

۰

۸

۰

۰

۰

۰

۰

 

۶

ايلام

۱

۵

۱۱

۰

۰

۰

۸

 

۷

تهران

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۸

چهارمحال‌وبختياري

۴

۰

۰

۴

۰

۰

۱۱

 

۹

خراسان‌جنوبي

۳

۷

۰

۰

۰

۰

۲

 

۱۰

خراسان‌رضوي

۲۲

۳

۱۰

۱۲

۲

۰

۰

 

۱۱

خراسان‌شمالي

۵

۰

۰

۰

۰

۰

۱

 

۱۲

خوزستان

۳

۰

۰

۱

۰

۰

۰

 

۱۳

زنجان

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۴

سمنان‌شرق

۳

۲

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۵

سمنان‌غرب

۱

۱

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۶

سيستان‌وبلوچستان

۰

۲۴

۸

۰

۰

۰

۰

 

۱۷

فارس

۵

۰

۹

۰

۰

۳

۰

 

۱۸

قزوين

۱۲

۹

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۹

قم

۳

۰

۰

۰

۰

۰

۲

 

۲۰

كردستان

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲۱

كرمان

۰

۰

۴

۰

۰

۰

۰

 

۲۲

كرمان‌جنوب

۰

۰

۳

۰

۰

۰

۰

 

۲۳

كرمانشاه

۱۰

۰

۷

۰

۰

۰

۰

 

۲۴

كهگيلويه‌وبويراحمد

۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲۵

گلستان

۱۶

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲۶

گيلان

۸

۰

۰

۰

۶

۰

۰

 

۲۷

لارستان

۰

۱

۰

۰

۰

۰

۰

 

۲۸

لرستان

۸

۰

۱

۰

۰

۲

۰

 

۲۹

مازندران

۵

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

۳۰

مركزي

۲

۰

۱

۰

۰

۰

۶

 

۳۱

هرمزگان

۱

۴

۴

۰

۰

۰

۰

 

۳۲

همدان

۱

۰

۷

۰

۰

۰

۰

 

جمع

۱۳۹

۶۲

۶۵

۲۸

۸

۱۰

۳۵

 

 

رديف

اداره كل

نگهداري جاري

لكه‌گيري
(كيلومتر)

درزگيري
(كيلومتر)

پركردن چاله
(تن)

لايروبی و اصلاح كانال هدايت آب و قنوها
(كيلومتر)

اصلاح شيب شيرواني
(كيلومتر)

تيغ‌زني و تسطيح جاده‌های شنی
(كيلومتر)

شانه‌سازي
(كيلومتر)

بهسازي مسير
(كيلومتر)

۱

آذربايجان‌شرقي

۰

۰

۲۱۶۶

۷۱۲

۲۱۱

۹۰۱

۱۹۳

۳۱۲

۲

آذربايجان‌غربي

۷

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۳

اردبيل

۱

۰

۸۹۰

۵۸۵

۲۵

۷۰۰

۱۴

۱۰

۴

اصفهان

۳

۰

۰

۰

۰

۰

۶

۰

۵

البرز

۳۵

۰

۲۴۳

۱۰۴

۲

۸۶

۳۶

۳

۶

ايرانشهر

۲۶

۱۵

۲۸

۱

۱

۲۱۴۳

۱

۰

۷

ايلام

۱۴۵

۱

۲۶۲

۱۰۰

۴۸

۶۷

۱۰۱

۲۲

۸

بوشهر

۱۱۹

۰

۳۵۳

۴۸

۲۴۸

۵۷

۰

۰

۹

تهران

۰

۰

۰

۳

۴

۴

۴

۳

۱۰

خراسان‌جنوبي

۲

۰

۹۱۳

۳۲۵

۳۱

۲۶۹۹

۷۵

۸۰

۱۱

خراسان‌رضوي

۱۰۴۹

۱۰۲

۳۴۳۳

۱۱۱۵

۱۴۹

۳۸۰۵

۴۹۰

۱۹۳

۱۲

خراسان‌شمالي

۱۴۳

۰

۳۴۱

۱۹۶

۸

۶۱۴

۲۸

۴۳

۱۳

خوزستان

۱

۰

۱۸۹

۰

۰

۰

۰

۰

۱۴

زنجان

۲

۰

۱۷۲۵

۲۸۳

۳۸

۲۸۵

۲۰

۲۵

۱۵

سمنان‌شرق

۲۵

۰

۱۰۵

۷۹

۴۳

۳۱۴

۳

۳۱

۱۶

سمنان‌غرب

۵۰

۰

۸۷

۱۲

۸

۷۸

۲۳

۸۸

۱۷

فارس

۱۱۹

۰

۵۴۶

۹۶

۴۷

۱۴۶

۱۷

۰

۱۸

قزوين

۲۲

۰

۸۸۲

۴۷

۱۹

۹۷

۶۳

۱۲۲

۱۹

قم

۰

۰

۷۳

۲۰

۱۰

۲۳

۴۶

۰

۲۰

كردستان

۱۷

۰

۱۷۱

۴۸۲

۲

۳۰۴

۸۰

۰

۲۱

كرمان

۰

۰

۱۱۲۵

۱۴۵

۱۰۱

۶۴۷۱

۸۸

۸

۲۲

كرمان‌جنوب

۸۷

۰

۲۷۱۸

۰

۶۸

۷۲۲

۴۸

۰

۲۳

كرمانشاه

۱۰

۰

۵۲

۷

۰

۰

۰

۰

۲۴

كهگيلويه‌وبويراحمد

۱

۰

۱۸

۱۵

۸

۲۰

۱

۵

۲۵

گيلان

۳۴

۰

۲۰۸

۴۶

۸

۲۱۱

۵۲

۸۹

۲۶

لارستان

۰

۰

۱۰۴

۱۶

۹

۲۶

۹

۸

۲۷

لرستان

۰

۰

۱۱۱۴

۳۶۴

۷۲

۱۱۴

۹۶

۴۵

۲۸

مركزي

۰

۰

۳۶

۱۷

۵۱

۱۲

۳

۱

۲۹

هرمزگان

۳۵

۰

۱۱

۰

۱

۴۴۷

۴

۰

۳۰

همدان

۲۳۵

۰

۱۸۴

۲۷۲

۲۷

۱۰۲

۱۴۶

۲۸

۳۱

يزد

۹۴

۰

۲۴۹

۱۷

۱۰۷

۳۵۸

۸

۵

جمع

۲,۲۶۰

۱۱۸

۱۸,۲۲۲

۵,۱۰۳

۱,۳۴۳

۲۰,۸۰۲

۱,۶۵۲

۱,۱۲۰