شناسهٔ خبر: 101991 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

به منظور رصد و پایش آخرین وضعیت مصوبات انجام گرفت؛

راه اندازی سامانه پایش مصوبات سفرهای رییس‌جمهوری در وزارت راه و شهرسازی

ساختمان وزارت راه سامانه رصد و پایش مصوبه‌های سفرهای رییس‌جمهور در وزارت راه و شهرسازی طراحی و راه‌اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به منظور پایش مصوبات سفرهای ریاست‌جمهور و رصد آخرین وضعیت مصوبات سفرها و تهیه گزارش های مدیریتی، سامانه payesh.mrud.ir راه اندازی شد. 

در حال حاضر ۱۰۵ مصوبه، ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در قالب ۱۰ سفر صورت گرفته، در سامانه مذکور ثبت شده که ۵۹ پروژه در حوزه راهسازی ؛ ۸ پروژه مرتبط با بخش ریلی، ۱۰ پروژه مرتبط با تولید مسکن و ۲۸ پروژه دیگر در ارتباط با سایر حوزه های کاری این وزارت است.

همچنین کمیته‌ای متشکل از روسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت و با محوریت این معاونت مصوبه‌های سفر را رصد و پیگیری می‌کند.