شناسهٔ خبر: 102542 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طاهرخانی در نشست بررسی سیاست گذاری حمل و نقل در شهرهای جدید مطرح کرد:

ضرورت اصلاح سند سیاستی توسعه حمل و نقل عمومی در کشور/ ایجاد محیط رقابتی، بهترین راه عرضه کالای حمل و نقل عمومی

شهرهای جدید مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اصلاح سند سیاستی در توسعه سیستم حمل و نقل عمومی را امری ضروری در کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طاهرخانی مدیر عامل  شرکت  عمران  شهرهای جدید با اشاره به اینکه اصلاح سند سیاستی در توسعه سیستم حمل و نقل عمومی امری ضروری در کشور محسوب می شود گفت: بدون شک برای توسعه حمل و نقل عمومی بین شهرهای جدید و مادرباید ضمن تابعیت از یک طرح کلان دارای مدل های متنوعی بوده و از ابتکارات جدید به ویژه موضوعات غیر بودجهای بهره ببریم.

این نشست از سلسله نشست های خوانش شهرهای جدید با موضوع بررسیابعاد مفهومی سیاست گذاری حمل و نقل در شهرهای جدید با حضور حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و سایر اساتید ومتخصصان حوزه حمل و نقل از دانشگاه برگزار شد.

طاهرخانی در ابتدای این نشست با اشاره به خلأ یک سیستم مدیریتی هماهنگ بین دستگاهی در مناطق کلانشهری کشور بیان کرد: درحال حاضر اسناد و طرح هایی در سطح کلانشهری وجود دارد که (به طور مثال برای کلانشهر تهران در دهه ۸۰ مصوب و هم اکنون درحال بازنگری است) به نوعی سیاست کلی توسعه حمل و نقل نیز در آن مشخص و بررسی می شود اما متأسفانه نظامی برای آنکه آن رامدیریت و با دستگاه های دیگر هماهنگ کند وجود ندارد به همین دلیل است که هرگز وارد مرحله اجرا نمی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه مهمترین نقش شهرهای جدید را در کشور تعادل بخشی به بازار مسکن کلان شهرها دانست وگفت: شهرهای جدید برای عمل به این نقش و توفیق در آن باید دارای کیفیت زندگی بالایی در زمینه زیرساخت های اجتماعی و خدماتشهری بوده و با کلانشهرها رقابت کنند؛ از سویی دیگر وجود سیستم حمل و نقلی مناسب نیز به منظور جذب مردم برای سکونت در اینمناطق چه درون شهر و چه در فضای بین شهری ضروری است؛ امری که متأسفانه در شهرهای جدید مغفول مانده است.

وی اساس برنامه ریزی شهری را در شرایط فعلی کشور مبتنی بر نظام حمل و نقلی شخصی دانست و افزود: نتیجه این برنامه ریزی، بنبستی است که امروز در کلانشهر تهران شاهد آن هستیم. ما نباید در زمان مکانیابی شهرها و شهرک های جدید فضاهای نزدیک بهمعابر اصلی و بزرگراه ها را انتخاب کنیم بلکه با الگو برداری از تجارب موجود در سایر نقاط جهان در ابتدای کار همزمان با ساختفضای مسکونی برنامه خود را به سمت سیستم حمل و نقلی انبوه برده و در چینش کاربری هایی که تقاضای بالا دارند به سمت سیستمایستگاهی حرکت کنیم.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه توسعه شهرهای جدید می تواند ظرفیت بالایی در استان ها و در جوار مناطقکلانشهری ایجاد کند گفت: این مهم زمانی محقق می شود که سیستم حمل و نقلی کارآمدی برای آن ها در نظر گرفته شود؛ امری کهامروز در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفته است.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حال حاضر ۱۸۷ کیلومتر ریل بین شهرهای جدید و شهرهای مادر در دستور کارشرکت است که اولین آن متعلق به شهر جدید هشتگرد در سال گذشته به بهره برداری رسید، خط ریلی شهر جدید بهارستان نیز دارایپیشرفت مناسبی بوده و سال آینده به پایان خواهد رسید؛ در مرحله بعد خط ریلی شهر جدید گلبهار نیز طبق برنامه ریزی تا ۱۴۰۳ تکمیلو افتتاح خواهد شد، شهرهای دیگری هم مانند پردیس، فولادشهر و سهند در حال برنامه ریزی و مطالعه هستند.

طاهرخانی ادامه داد: ازآنجایی که به دلیل وجود فرصت اشتغال بالا در مناطق کلانشهری نیاز به مسکن در این شهرها همواره زیاد استما ناگزیر هستیم با وجود ظرفیت شهرهای جدید فعلی کشور در اسکان ۴ میلیون نفر در خود، ضمن توسعه سیستم حمل و نقلی در درونشهرها مشکل تردد بین شهرهای جدید و شهرهای مادر را رفع کرده و وضعیت بازار مسکن در این مناطق را اینگونه تعادل بخشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اضافه کرد: با وجود ظرفیت بالای شهرهای جدید در اسکان مردم اما امروز یک میلیون و۲۵۰ هزار نفر در آن ساکن هستند که بدون شک با ارتقای کیفیت و ایجاد سیستم حمل و نقل مناسب این رقم به شدت افزایش داشته واثر جانبی مثبتی در حل مشکل مسکن در کشور خواهد داشت.

این مقام مسئول همچنین خبر داد: گفتنی است در این شرایط و با وجود مشکلات فعلی رشد جمعیتی در برخی شهرهای جدید مانند شهرجدید پرند ۱۰ برابر کلانشهر تهران اعلام شده است. در حال حاضر ۲۶ رام قطار ریل باس به طور روزانه بین پرند و تهران در حال حرکتبوده ولی با این وجود راه اندازی مترو فرودگاه امام خمینی تا شهر جدید پرند خود عامل بسیار مهم دیگری در افزایش جذابیت شهر بهشمار خواهد رفت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروزه سیستم حمل و نقل شخصی در سایرکشورها با ابزارهای گوناگونی سرکوب می شود گفت: این درحالی است که در کشور ما سوبسید بالایی به این سیستم ارائه می شود؛پس تا زمانی که این روال برقرار است جایگاه حمل و نقل عمومی آن طور که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.

طاهرخانی با اشاره به اینکه اصلاح سند سیاستی در توسعه سیستم حمل و نقل عمومی امری ضروری در کشور محسوب می شود گفت: بدون شک برای توسعه حمل و نقل عمومی بین شهرهای جدید و مادر باید ضمن تابعیت از یک طرح کلان دارای مدل های متنوعی بوده واز ابتکارات جدید به ویژه موضوعات غیر بودجه ای بهره ببریم. به اعتقاد من کالای حمل و نقل عمومی باید با بهترین بهره وری در شهرهاعرضه شود که بهترین راه آن ایجاد یک محیط رقابتی خواهد بود. محیطی که دولت ناظر آن بوده و مجریان، بخش خصوصی باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید دوم،وی در پایان بازنگری قوانین را برای بهره برداری بیشتر از ظرفیت های موجود اقدامی مهم و ضروری دانست و گفت: در حال حاضربرنامه های مشترکی بین شرکت های تابعه در شهرهای جدید و سایر دستگاه ها مانند شهرداری ها وجود دارد که به دلیل عدم هماهنگیلازم به گونه درست اجرا نشده و ظرفیت موجود مورد استفاده قرار نمیگیرد به همین دلیل ایجاد این هماهنگی ضروری خواهد بود.