شناسهٔ خبر: 103188 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

در ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران:

سازمان بنادر رتبه اول ارایه خدمات شناسنامه دار در بین ۱۶۸ دستگاه اجرایی را کسب کرد

سازمان بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های ۱۶۸ دستگاه اجرایی، رتبه اول ارزیابی خدمات شناسنامه دار در خوشه حمل و نقل، با نشان عالی و امتیاز ۷۷,۷۴ درصد به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،در ارزیابی دور هشتم خدمات شناسنامه دار توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان بنادر و دریانوردی با کسب امتیاز ۷۷,۷۴درصد از بین سطوح امتیازی، در سطح عالی قرار گرفت و موفق به اخذ رتبه اول در خوشه حمل و نقل شد.

 بر اساس این گزارش، در این ارزیابی که پاییز سال جاری انجام پذیرفت، کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های ۱۶۸ دستگاه اجرایی مورد پایش قرار گرفت که  سازمان بنادر و دریانوردی، در دو محور «دولت کاربر محور» و «دولت مشارکتی» رتبه دوم و در محور شفافیت رتبه هفتم را کسب کرد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی خدمات سازمان بنادر شامل ۱۹ خدمت اصلی و ۴۷ زیر خدمت شناسه دار در حوزه‌های تخلیه، بارگیری از شناورها، انبارش کالا و کانتینر، ورود و خروج شناور، حفاظت و ایمنی دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی، ارائه مجوزها در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری، صدور گواهینامه های دریانوردی، نظارت و پایش سواحل، ارائه تسهیلات حمایتی، ارائه اطلاعات دریایی و بندری بوده که کیفیت ارائه هر یک از آنها به ذینفعان در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است.