شناسهٔ خبر: 103443 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر اعلام کرد:

تشریح اقدامات اساسی سازمان بنادر در حوزه بحران و پدافندغیرعامل/ شناسایی ریسک‌ها و آسیب‌های بنادر حیاتی کشور در راستای افزایش ایمنی

بندر مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی، با تشریح مهم ترین اقدامات در حوزه بحران و پدافند غیرعامل در بنادر کشور گفت: شناسایی ریسک‌ها و آسیب‌های بنادر حیاتی کشور در راستای افزایش ایمنی است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چنگیز جواد پور با اشاره به اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه بحران و پدافند غیرعامل در بنادر کشور، اظهار داشت: برای اینکه بنادر کشور ایمن باشند و مورد اتفاقات ناگوار و بحران ساز توسط دشمنان قرار نگیرند، باید تدابیر مناسبی اندیشیده شود و به همین منظور مطالعات تفصیلی حوزه پدافند غیرعامل در راستای شناسایی ریسک ها و آسیب های بنادر مدنظر قرار می گیرد و راهکارهای مناسب تدوین و پروژه ها تعریف می شود.

وی ادامه داد: در این راستا تمام بنادر حیاتی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند تا از آسیب های شناسایی شده، ایمن شوند؛ این مقوله در بنادر شهیدرجایی و امام خمینی(ره) انجام شده و سال گذشته نیز در بنادر امیرآباد، انزلی و نوشهر صورت گرفت و در حال حاضر بنادر خرمشهر، لنگه، چابهار و بوشهر در دست اقدام است.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اقدام دیگر پیاده کردن سیستم فرماندهی حادثه است، عنوان کرد: با توجه به اینکه بنادر در حال فعالیت ۲۴ ساعته هستند و امکان دارد حوادث مختلفی رخ دهد، شرح وظایف انجام و دامنه اختیارات افراد مشخص شده است که این مقوله در بنادر شهیدرجایی و امام خمینی(ره) به صورت پایلوت طراحی و تدوین شده است؛ از مزیت های این اقدام جلوگیری از هرج و مرج و بهم ریختگی در هنگام وقوع حادثه است.

جوادپور با اشاره به اینکه دیگر اقدامی که مدنظر قرار گرفته است، ارزیابی بر اساس اهداف است، گفت: پروژه ای تعریف شده تا بر اساس آن ارزیابی شاخص های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بنادر انجام شود، این پروژه در مراحل پایانی است و شاخص های آن تدوین شده است و در آینده نرم افزاری تدوین می شود که به صورت مکانیزه ارزیابی ها صورت گیرد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بر این اساس مشخص خواهد شد که بنادر از نظر پدافند غیرعامل چه وضعیتی دارند و بر اساس آن راهکارها تدوین تا بهبود نتایج حاصل شود و شاهد ارتقاء و ایمنی پدافندغیرعامل در بنادر کشور باشیم.

جوادپور به برگزاری رزمایش های مختلف و ترکیبی اشاره و خاطرنشان کرد: این اقدام به دلیل حفظ آمادگی مقابله با حوادث است و بسته به آسیب های شناسایی شده و ریسک های موجود فعالیت های مدنظر قرار می گیرد تا شاهد کاهش آسیب ها و ریسک ها باشیم.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ایجاد سامانه کنترل ریزپرنده ها به منظور مقابله با ریزپرنده ها در آسمان بنادر کشور، اعلام کرد: با ایجاد این سامانه در راستای کنترل و فراری دادن این ریزپرنده ها اقدام می شود.