شناسهٔ خبر: 103843 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طی ۹ ماه سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفت:

رفع تصرف و اجرای احکام بیش از ۴۰ هکتار از اراضی ملی در خراسان شمالی

رفع تصرف خراسان شمالی مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی از رفع تصرف و اجرای احکام بیش از ۴۰ هکتار از اراضی ملی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، قاسم قاسمی گفت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ حدوداً ۴۰ هکتار از اراضی ملی از چنگال متصرفان خارج شده است که از این عدد ۲۶ هکتار مربوط به اجرای احکام قضایی و ۱۴ هکتار مربوط به رفع تصرف فوری است.

وی ارزش ریالی این تصرف ها را ۱۱۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این عدد ۲۳۵ میلیارد ریال مربوط به اجرای احکام قضایی و ۹۲۴ میلیارد ریال مربوط به رفع تعرض فوری بوده است.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: تعداد ۱۱ فقره پرونده مربوط به اجرای احکام قضایی است که از این تعداد هفت مورد خلع ید، یک مورد تخلیه منزل و سه مورد قلع و قمع اتفاق افتاده است و همچنین ۲۵ پرونده نیز در خصوص رفع تعرض فوری صورت گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به نقش مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از زمین های ملی و دولتی اینگونه گفت: شهروندان می توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را ضمن تماس با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش دهند.

گفتنی است کل اراضی که در اختیار یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی قرار دارد ۲۷۱۸۵ هکتار است که یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره کل وظیفه حفظ و حراست از این اراضی را دارد.