شناسهٔ خبر: 108106 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

۵۰/۹ درصدمتوسط افزايش هزينه اجاره‌بها برای قراردادهای تمدید شده در زمستان ۱۴۰۰

شهر تهران گزارش مرکز آمار ایران در خصوص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری را در فصل زمستان ۱۴۰۰ اعلام کرد و نوشت: در اين فصل استان يزد با ٨,٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١.٥درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار ایران در گزارشی شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری را در زمستان ١٤٠٠ اعلام کرد.

در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسكن است. که شامل زيربخش‌های "اجاره‌بهای واحدهای مسكونی" و "خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله كشي، گچ‌كاري، برق‌كاری، نصب ايزوگام و...) است.

 در فصل زمستان ١٤٠٠، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكونی در مناطق شهری، به عدد ٢٧٩,٧ رسيد كه نسبت به فصل قبل  ٦.٤ درصد افزايش داشته است. در اين فصل استان يزد با ٨.٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١.٥درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره‌بها در فصل زمستان١٤٠٠، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.١ درصد است كه نسبت به فصل پاییز  ١٤٠٠ (٢٥.٧ درصد)، ٢.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این فصل بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ٤٠.٠ درصد مربوط به استان لرستان و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ١١.٨ درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان١٤٠٠ ، خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١١.٩ واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط ١٦.٣ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده‌اند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان١٤٠٠ ، برابر ٢٦,٩ درصد است، که استان لرستان با ٣٧.٤ درصد، بيشترين و استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٨ درصد، کمترين نرخ تورم اجاره‌بها را داشته‌اند. 

همچنین در فصل زمستان ١٤٠٠، متوسط افزايش هزينه اجاره‌بها برای كل خانوارهايی كه تمديد قرارداد داشته‌اند، برابر با ٥٠,٩ درصد بوده است.