شناسهٔ خبر: 10933 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

متوسط قیمت خرید و اجاره واحدهای مسکونی در نیمه دوم سال ۹۳/ حداکثر قیمت معامله یک مترمربع زیربنای مسکونی

بنگاه اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نیمه دوم سال ۹۳ در نقاط شهری کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی اداری سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه شده است استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات وقتی قیمت را مشخص کرد.

در این دوره به دلیل کاهش تعداد معاملات به خصوص معاملات زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، اثر تعداد معاملات بر متوسط استانی زیاد است که باعث شد از این دوره برای محاسبه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) کل کشور از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) استانی استفاده شود.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱ میلیون و ۸۳۱ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۲.۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۶ درصد کاهش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۸.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۴ درصد، کاهش داشته است.

در میان استان‌های کشور، بیش‌ترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده ۳۹۷۴۷ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۱ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۸۲ هزار ریال و بیش‌ترین میزان آن در استان تهران با ۲۴۸ میلیون و ۶۸۳ هزار ریال به دست آمده است.

 

شرح

قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به نیمه اول ۹۳

درصد تغییر نسبت به نیمه دوم ۹۲

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد معاملات

قیمت

تعداد معاملات

کل کشور

۸۲

۲۴۸۶۸۳

۱۱۸۳۱

۲.۳

۱۸.۹-

۱.۶-

۸.۴-

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴ میلیون و ۹۴۱ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۴.۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش داشته است. (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۱.۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش داشته اشت.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیش‌ترین آن ۳۵ میلیون و ۱۵۹ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۸۴۵ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان کرمان با ۹۷ هزار ریال و بیش‌ترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۴۱ میلیون و ۷۵۳ هزار ریال بوده است.

در جدول زیر حداقل، حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل آمده است:

شرح

قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به نیمه اول ۹۳

درصد تغییر نسبت به نیمه دوم ۹۲

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد معاملات

قیمت

تعداد معاملات

کل کشور

۹۷

۲۴۱۷۵۳

۱۴۹۴۱

۴.۳

۱۱-

۵.۲

۹

 

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۶۹ هزار و ۳۴۰ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۲.۶ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است) همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۵.۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۰ درصد افزایش داشته است.

در میان استان‌های کشور بیش‌ترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۶۴ هزار و ۳۵۹ ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۹ هزار و ۶۵۵ ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره به استان قزوین با ۱۷۰۰ ریال و بیش‌ترین آن مربوط به استان تهران با ۹۳۱ هزار و ۴۳۵ ریال بوده است.

شرح

مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی (ریال)

درصد تغییر نسبت به نیمه اول ۹۳

درصد تغییر نسبت به نیمه دوم ۹۲

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد معاملات

قیمت

تعداد معاملات

کل کشور

۱۷۰۰

۹۳۱۴۳۵

۶۹۳۴۰

۲.۶

۲۵.۱-

۱۲.۸

۱