شناسهٔ خبر: 109758 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گزارش پروازهای داخلی کشور درفروردین ماه ۱۴۰۱؛

افزایش ۴۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فروردین ماه / مسیر تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی /فرودگاه مهرآباد پرترافیک ترین فرودگاه کشور

بازگشت مسافران نوروزی فرودگاه مشهد بررسی آمار پروازهای داخلی در فرودین ‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که اعزام پذیرش مسافر از فرودگاه‌های کشور افزایش ۴۷ درصدی داشته است و پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در فروردین سال ۱۴۰۱ مسیر تهران- مشهد با تعداد ۷۲۷ پرواز بوده است.

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مهرآباد- تهران با تعداد ۷۲۷ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در فرودین ماه سال ۱۴۰۱ در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز انجام شده است.

 بالاترین نشست و برخاست با افزایش ۳۱/۶۰ درصدی متعلق به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران و پس از آن مشهد با ۱۳/۶۰، کیش ۹/۶۰ و شیراز با ۷/۸۸ و  اهواز ۴/۵۶ درصد است. در این زمینه کمترین نشست و برخاست متعلق به فرودگاه‌های گچساران، زابل با ۰/۰۸ درصد و لامرد با با ۰/۰۹ درصد بوده است.

افزایش اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار در فروردین ماه

براساس این گزارش کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در فروردین ماه ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال گذشته درنشست برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۷ درصد و ارسال و پذیرش بار ۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۳ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۲ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست در چهار فرودگاه اختصاصی

طبق گزارش منتشر شده درکل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه  مشابه سال گذشته  در نشست و برخاست ۲ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۳۵ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۲درصد افزایش وجود داشته است.

طبق آمار، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت در فروردین ماه ۱۴۰۱نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۴ درصد افزیش ، در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۶درصد افزایش وجود داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۵ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰ درصد افزایش وجود داشته است.

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها؛ پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱۲ درصد، اعزام و پذیرش مسافر۱۰ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵ درصد افزایش وجود داشته است.

در فروردین ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و قشم انجام پذیرفته است.

مسیر تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی داخلی

بر اساس گزارش منتشر شده در فروردین ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و قشم انجام پذیرفته است.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- مهرآباد  با تعداد ۷۲۷ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در این مسیر گزارش شده است.

طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی ۹۳ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده اند که حدود ۹۳ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۵ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می شود.

افزایش ۶۸ درصدی پروازهای عبوری از فراز کشور

در فروردین ماه ۱۴۰۱  نشست و برخاست های مسافری در فرودگاه کرمان با متوسط ۱۵۱ مسافر درهر پرواز و در فرودگاه سراوان با متوسط ۱۰ مسافر در هر پرواز بیشترین و مترین تراکم مسافر را شامل  می شوند.

طبق گزارش منتشر از سوی شرکت فرودگاه‌ها در مورد نحوه توزیع پروازها در ساعلات شبانه روز و روزهای هفته در فروردین ماه ۱۴۰۱ در ۲۴ ساعت شبانه روز ، اوج پروازها ساعت ۸ صبح و در روزهای هفته اوج پروازها در روز شنبه بوده است.

طبق آمار، پروازهای داخلی ۹۴ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده اند که ۹۴ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۸ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می شود.

در بررسی پروازهای عبوری از فراز کشور در فروردین ماه سال جاری ۶۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش دیده شده است.