شناسهٔ خبر: 109909 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی:

3645 مترمربع از اراضی ملی خراسان شمالی رفع تصرف شد

تصرف از اراضی ملی خراسان شمالی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان شمالی بیش از 3645 متر مربع از اراضی ملی استان به ارزش بالغ بر 10 میلیارد ریال را رفع تصرف و از چنگال متصرفان آزاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، قاسم قاسمی تصریح کرد: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان شمالی ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض اراضی تحویلی دولتی و ملی، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با اجرای ۵ مورد عملیات رفع تصرفات فوری و ۱ مورد اجرای احکام قضایی(تخلیه منزل سازمانی) موفق به باز پس گیری حدود ۳۶۴۵ مترمربع از اراضی ملی با ارزش تقریبی  ۱۰  میلیارد ریال شده است.

وی با اشاره به جزئیات این ۵ مورد گفت: از این ۵ مورد، ۱ مورد رفع تعرض فوری در شهرستان بجنورد به مساحت ۳۰۰ متر مربع به ارزش تقریبی ۱ میلیارد ریال،  ۱ مورد رفع تعرض فوری در شهرستان گرمه به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال، ۱ مورد رفع تعرض فوری شهرستان شیروان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و به ارزش تقریبی ۱ میلیارد ریال، ۱ مورد رفع تعرض فوری شهرستان راز به مساحت ۱۵۰ مترمربع به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال و ۱ مورد رفع تعرض فوری شهرستان اسفراین به مساحت ۱۰۰ مترمربع به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال است که در هر ۴ عملیات، نسبت به رفع تصرف كامل اراضی دولتی اقدام شد.

قاسمی اضافه کرد: ۱ مورد دیگر نیز اجرای دستور قضایی در مورد تخلیه منزل مسکونی در شهرستان بجنورد به مساحت ۹۵ مترمربع بود که اقدامات لازم در این زمینه نیز صورت گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به نقش مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی این گونه گفت: شهروندان می توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را ضمن تماس با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش دهند.