شناسهٔ خبر: 110044 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

تلاش برای افتتاح قریب الوقوع راه آهن زاهدان خاش در نیمه اول تابستان سال جاری

راه آهن زاهدان خاش در جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه راه آهن چابهار زاهدان با حضور معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی مقرر شدبانک مرکزی نسبت به پرداخت مبلغ مصوب اخیراز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدام کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای پایش عملکرد فیزیکی و تامین مالی و احداث ابر پروژه راه آهن چابهار زاهدان، جلسه ای با مسؤولیت معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و با دعوت از مدیران ذیربط بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی وشرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور در سالن جلسات وزارت متبوع برگزار و پس از بررسی آخرین وضعیت فنی اجرای پروژه بر اساس گزارش ارایه شده در جلسه توسط مجریان و مشاوران پروژه و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه، آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه نیز بررسی و مقرر شد در هفته آتی، بانک مرکزی نسبت به پرداخت مبلغ مصوب اخیر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدام کنند.

در ادامه مسؤولین اجرایی طرح متعهد شدند تا مسیر زاهدان خاش به طول حدود ۱۵۱ کیلومتر را تا اواسط خردادماه تکمیل و پس از آن اقدامات مربوط به آغاز بهره برداری و رفع ایرادات احتمالی را با فوریت با مشارکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به انجام رسانند تا در اولین فرصت مناسب با حضور مقامات عالی کشور افتتاح شود.