شناسهٔ خبر: 110077 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در راستای ایمنی و سهولت تردد مردم در روستا اجرا شد:

روکش آسفالت و بهسازی محور روستای دهشاد واقع در شهرستان شهریار

اسفالت رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعۀ راههای روستایی و فرعی استان تهران از اجرای عملیات روکش آسفالت و بهسازی محور دهشاد به طول ۲/۷ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال خبر داد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران) ، وحید طالیفر گفت : در راستای رسالت این اداره و با عنایت به تاثیر بسزای ارتقاء راههای روستایی بر توسعه روستاها، اداره نظارت بر ساخت و توسعۀ راههای روستایی و فرعی اقدام به بهسازی محور دهشاد نموده است. محور دهشاد محوری به طول ۲.۷ کیلومتر واقع در شهرستان شهریار و متصل کننده روستای دهشاد و محور باغستان به آزادراه تهران-ساوه است.

وی ادامه داد  : با توجه به اهمیت محور مذکور به لحاظ تردد بالای خودروهای سبک، سنگین و ترانزیتی و وضعیت نامناسب سطح رویه محور شامل وجود ترکهای سوسماری، طولی و عرضی و با هدف کاهش زمان سفر و مصرف سوخت به جهت کاهش طول مسیر شهریار به آزادراه تهران-ساوه، بهسازی و مرمت محور مذکور در دستور کار اداره نظارت بر ساخت و توسعۀ راههای روستایی قرار گرفت.

رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راههای روستایی و فرعی تصریح کرد: پروژه بهسازی روکش محور دهشاد در قالب اجرای یک لایه سه سانتی متری ماسه آسفالت و یک لایه پنج سانتی متری آسفالت گرم به طول ۲.۷ کیلومتر و به عرض ۶.۵ متر انجام شد تا از دوام و عملکرد مناسب روکش محور مذکور و تردد ایمن مردم شریف شهرستان شهریار و سایر کاربران محور مذکور اطمینان حاصل شود.

طالیفر اذعان داشت : جهت اجرای پروژه مذکور حدوداً به میزان ۱۱۵۸ تن ماسه آسفالت و به میزان ۱۹۳۰ تن آسفالت گرم استفاده شده و اعتباراتی بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال صرف شده است.