شناسهٔ خبر: 11052 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در قالب کارگاهی آموزشی؛

نشست افتتاحیه فرآیند پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) برگزار شد

 امیر امینی ـ کارگاه آموزشی تجارت جهانی نشست افتتاحیه کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی و فرآیند پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ نشست افتتاحیه کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی و فرآیند پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) با حضور امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی٬ نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و دفتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

این سازمان در آذرماه 1393 اهداف٬ برنامه‌ها٬ ساختار و وظایف جدید دفتر نمایندگی تجاری را مشخص کرد. در ساختار جدید 5 کارگروه تخصصی در نظر گرفته شده است.

کارگروه‌های تخصصی شامل کارگروه‌ مقررات صادرات و واردات٬ کارگروه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکري، کارگروه تدوین فصل هفت یادداشت رژیم تجاری٬ کارگروه سیاست‌های اقتصادی و تجارت خدمات و کارگروه کشاورزی است. که شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی در زیرفصل کارگروه چهارم تعریف شده است.

امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در انتهای این نشست در سخنانی کوتاه٬گفت: در مقطع کنونی که توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی محقق شده است باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

وی با یادآوری اینکه حمل و نقل یکی از رکن‌های مهم در اقتصاد کشور به شمار می‌آید٬ افزود: اولین سیاستی که در صدر سیاست‌های مقام عالی وزارت قرار دارد تجاری‌سازی حمل و نقل بوده و مهم‌ترین چالش در این مسیر عدم هماهنگی بین دستگاهی است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ثبات در تصمیمات٬ تسهیل در اقدامات و ایجاد تعامل همگون با کشورهای همسایه برای مهیا کردن بستر ورود به صحنه تجارت جهانی لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: همچنین معرفی و شناساندن سازمان جهانی تجارت (WTO) به نهادها و دستگاه‌های داخلی برای ارتباط بیشتر با این سازمان مهم جهانی ضروری است و از سوی دیگر دنیا نیز به ایران نیاز دارند و ما باید با تأثیرگذاری روی مردم کشورهای عضو WTO دولت‌ها را وادار به ارتباط و تعامل بیشتر با ایران كنيم./

نظر شما