شناسهٔ خبر: 110678 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

اعلام مجموع کالاهای اساسی، کانتینری و غیرکانتینری در بنادر کشور تا نیمه ‌خرداد/ حدود ۳ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بنادر موجود است

حمل و نقل مستمر کالاهای اساسی از مبدأ بندر شهید رجایی استان هرمزگان تا نیمه خرداد ۱۴۰۱ میزان موجودی کالاهای کانتینری در بنادر کشور معادل ۹۰ هزار و ۱۶۴ TEU، میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری ۶ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۸۱ تن و موجودی کالاهای اساسی ۲ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۴۴ تن بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان موجودی کالاهای کانتینری در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی، ‌امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌فریدونکنار و آستارا تا ۱۶خردادماه سال جاری معادل ۹۰ هزار و ۱۶۴ TEU بوده است.

میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری تا نیمه خردادماه سال جاری در بندر امام خمینی (ره) معادل ۷ هزار و ۴۶۱ TEU، در بندر شهیدرجایی ۷۱ هزار و ۱۵۳ TEU، در بندر امیرآباد ۵۳۸ TEU، در بندر نوشهر ۳۴ TEU، در بندر انزلی ۷۹۷ TEU، در بندر شهیدباهنر ۴ TEU، در بندر بوشهر ۶ هزار و ۱۱۱ TEU، در بندر چابهار هزار و ۴۹ TEU، در بندر خرمشهر ۲ هزار و ۹۹۴ TEU، در بندر لنگه ۱۶ TEU و در بندر آبادان ۷ TEU بوده است.

موجودی کالاهای غیرکانتینری

میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری در ۱۳ بندر کشور شامل امام خمینی (ره)، شهید رجایی، ‌امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌فریدونکنار و آستارا تا نیمه خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۸۱ تن بوده است.

میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری تا نیمه خردادماه ۱۴۰۱ در بندر امام خمینی (ره) معادل ۲ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۳۹۸ تن، در بندر شهید رجایی ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۲۲ تن، در بندر امیرآباد ۴۲۳ هزار و ۷۴۴ تن، در بندر نوشهر ۱۷۷ هزار و ۸ تن، در بندر انزلی ۱۲۰ هزار و ۳۵۱ تن، در شهیدباهنر ۱۸ هزار و ۱۵۸ تن، در بندر بوشهر ۲۱ هزار و ۵۴۹ تن، در بندر چابهار ۸۱ هزار و ۸۹۹ تن، در بندر خرمشهر ۵۲ هزار و ۶۵ تن، در بندر لنگه ۴ هزار و ۲۲۸ تن، در بندر آبادان ۷ هزار و ۹۱۰ تن، در بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۸۵۰ تن و در بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است.

موجودی کالاهای اساسی

میزان موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی، ‌ امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهید باهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌ فریدونکنار و آستارا تا نیمه خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۴۴ تن بوده است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی کالاهای اساسی تا نیمه خردادماه ۱۴۰۱ در بندر امام خمینی (ره) معادل ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۷۶۴ تن، در بندر شهید رجایی ۲۲ هزار و ۲۷۱ تن، در بندر امیرآباد ۳۳۱ هزار و ۸۲۶ تن، در بندر نوشهر ۱۶۷ هزار و ۷۰۱ تن، در بندر انزلی ۶۴ هزار و ۲۹۶ تن، در بندر شهید باهنر ۲ هزار و ۸۸۰ تن، در بندر بوشهر ۲ هزار و ۴۲۹ تن، در بندر چابهار ۱۸ هزار و ۴۵۵ تن، در بندر خرمشهر ۸۲ تن، در بندر لنگه ۷۰ تن، در بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۸۲۵ تن و در بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.