شناسهٔ خبر: 111090 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

اعلام جزئیات مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی (ساصد) تهران ابلاغ شد

ببینید|جلسه شورای عالی شهرسازی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر تهران، مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران در خصوص طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی (ساصد) را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با منصوری استاندار، زاکانی شهردار و چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران مصوبه شورا در خصوص طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی (ساصد) را ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ، طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی(ساصد) در چهارچوب قانون انتقال پادگان ها را پیرو بند ۹ صورتجلسه شماره ۶۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران مورد بررسی قرارداد و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک، با طرح مذکور در چارچوب زیر و به شرح نقشه پیوست موافقت نمود:

۱-بر اساس آخرین توافق فی مابین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (موضوع متمم توافقنامه شماره ۳۵۰ / ۲۸۶۷۲۴ مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰) قدرالسهم مالک از کل عرصه به میزان درصد به ۳۵ درصد معادل ۵۹۷۵۸ مترمربع خواهد بودکه مجموع زیر بنای احداثی درآن به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت :

*مسکونی وبخشی از خدمات مقیاس محله مورد نیاز به مساحت۲۰۶۱۴۰ مترمربع در حداکثر۱۱ طبقه (دراین قسمت۶۸۴۸ مترمربع از خدمات پشتیبان سکونت موردنیاز جمعیت پیش‌بینی شده شامل فرهنگی ورزشی تاسیسات وتجهیزات شهری مذهبی وتجاری تامین می‌شود) 

*-باقیمانده خدمات مقیاس محله مورد نیاز ( آموزشی و درمانی ) ۱۱۵۸۸ متر مربع در حداکثر ۳ طبقه 

۲- نقشه پهنه بندی مصوب طرح با اعمال یک مورد اصلاح به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

*-به جهت امکان تحقق فضای سبز یک پارچه در امتداد شمالی محور پیروزی در حداکثر مساحت ممکن ، پهنه‌های G۳۲۱-۱، G۳۲۱-۲و G۱۱۲-۱ و G۱۱۱-۱ به پهنه G۱۱۱ ( پارک عمومی ) تبدیل شود . 

۳- بنای واجد ارزش ثبتی موجود بر اساس نامه شماره ۱۲۲۴۹ / ۱۲۶ / ۱۴۰۰۲ مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در محدوده پارک عمومی و با رعایت ضوابط حفاظتی و با عملکرد فرهنگی تثبیت و حفظ شود. تبعا امکان استفاده از سایر ابنیه قابل نگهداری موجود در عرصه مذکور در قالب تخصیص به فعالیت وزرشی ، فرهنگی و خدماتی مرتبط فراهم خواهد بود.

۴- با توجه تبعات ناشی از استقرار سکونت و فعالیت در محدوده طرح بر ترافیک معابر پیرامونی ، مطالعات عارضه سنجی ترافیکی ناشی از اجرای طرح تهیه و به تصویب شورای ترافیک شهر تهران برسد.

همچنین مقرر شد با توجه به اهمیت پادگان دوشان تپه در نزدیکی این اراضی به عنوان یکی از مهمترین زیر ساخت‌های مدیریت بحران در شرق تهران تدابیر لازم جهت حفظ کارکرد باند و عدم اختلال در سطوح پروازی آن توسط وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح ، سازمان پدافند غیرعامل ، سازمان مدیریت بحران احصاء و به مراجع ذیربط از جمله شهرداری تهران ابلاغ شود. تبعا در صورتیکه پس از ابلاغ تدابیر مذکور ، احداث بناهای ۱۱ طبقه در سهم مالک، واجد اخلال در استاندارد پروازی فرودگاه تشخیص داده شد، تعداد طبقات با حفظ سقف تراکم مورد توافق از طریق افزایش سطح اشغال بلوکهای مسکونی تعدیل می‌شود. 

در پایان این مصوبه تاکید شده است تا در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات به شرح فوق حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود..