شناسهٔ خبر: 111453 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

تاکید عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها بر تسریع در تکمیل پروژه‌های فرودگاه مشهد

امانی بنی- مشهد عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها در نشست کنترل پروژه توسعه ترمینال داخلی و اپرون فرودگاه بین المللی مشهد بر تسریع در تکمیل این پروژه ها و ارائه راهکار برای پیشرفت مناسب آن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی قاسم زاده عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نخستین بازدید از پروژه های فرودگاهی، به فرودگاه بین المللی مشهد رفت و ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی این فرودگاه، با حضور در جلسات کنترل پروژه توسعه ترمینال داخلی و اپرون در جریان روند پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت.

در جلسه کنترل پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد بر ارائه گزارش عملیات اجرایی پروژه از ابتدای شروع و برنامه جبرانی پیمانکار، ارائه گزارش مشاور کارفرما از میزان پیشرفت پروژه، تصویب برنامه جبرانی پیشنهادی جهت بهره برداری هرچه سریعتر، دستور تسریع بر تکمیل پروژه و تجهیزات و برگزاری جلسه کنترل پروژه بصورت منظم تا بهره برداری پروژه تاکید شد.

همچنین در جلسه کنترل پروژه توسعه اپرون فرودگاه مشهد نیز تسریع در جبران زمان تحویل زمین، تأمین کمبود مصالح مورد نیاز در اسرع وقت، تعیین و اصلاح برنامه زمانبندی و ارائه راهکار در پیشرفت پروژه مورد تاکید قرار گرفت.

در این دو نشست، فرشید گلیج سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی، محمدرضا زحمتکشان مدیرکل عمران و توسعه و حسین اسفندیاری عضو سابق هیات مدیره، محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی، پیمانکار پروژه و مشاور کارفرما حضور داشتند.