شناسهٔ خبر: 111793 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

از سوی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام گرفت؛

اعلام گزارش پیرامون پدیده فرونشست و نحوه اقدام در مورد آن

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش خود را پیرامون پدیده فرونشست و نحوه اقدام در مورد آن اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ گزارش دبیرخانه شورای عالی در خصوص وقوع برخی از اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن بر روی عرصه‌های در معرض فرونشست را استماع و پیرو مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ خود مقرر کرد:

در اجرای بند ۴ از قسمت «ض» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی قانونی نقشه‌های مناطق و زون‌های با خطر فروریزش و فرونشست در سطح کشور، تهیه شده توسط سازمان نقشه‌برداری کشور را با همکاری کلیه مراجع علمی و تخصصی مرتبط و با اولویت حوزه‌های شهری (حریم و محدوده شهرها)، حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد ارزیابی و تدقیق نهایی قرار داده و به کلیه مراجع مربوطه ابلاغ کند.

همچنین لازم است در اجرای تکلیف مذکور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نحوه اقدام در پهنه‌های مذکورو امکان سنجی و چگونگی توسعه شهری و ساخت و ساز و حسب مورد تدابیر مهندسی لازم در مواجهه با این پدیده را در قالب ضوابط مشخص اجرایی ارائه کند.

تبعا تا تدقیق و ابلاغ پهنه‌ها و ضوابط مذکور، موارد حسب مورد از مرکز تحقیقات استعلام خواهد شد.