شناسهٔ خبر: 111811 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گزارش پروازهای خارجی کشور در اردبیهشت ماه ۱۴۰۱؛

مسیر مشهد به نجف با ۱۶۵ پرواز پرترددترین مسیر پروازی/ انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی از چهار فرودگاه بین المللی پرتردد / افزایش ۱۰۰ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در دوماهه اول سال

فرودگاه مهرآباد هواپیما نشست بررسی آمار پروازهای خارجی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۶۵ پرواز بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۶۵ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام پذیرفته است.

طبق گزارش منتشر شده شرکت فرودگاه‌ها، در کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت دراردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ در نشست و برخاست ۱۰ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۷۳ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۸۹ درصد افزایش وجود داشته است.

بر اساس آمار در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت  شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه فروردین در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد افزایش اعلام شده است.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مسیر مشهد به نجف با ۱۶۵ پرواز پرترددترین مسیر پروازی/ انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی از چهار فرودگاه بین المللی پرتردد / افزایش ۱۰۰ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در دوماهه اول سال

افزایش ۱۰۰ درصدی در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال بار در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱

در پروازهای خارجی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در دوماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت  شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طبق آمار در پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در دوماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

مسیر مشهد به نجف با ۱۶۵ پرواز پرترددترین مسیر پروازی/ انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی از چهار فرودگاه بین المللی پرتردد / افزایش ۱۰۰ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در دوماهه اول سال

مسیر مشهد- نجف پر ترددترین مسیر در پروازهای خارجی

براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پر ترددترین مسیر در پروازهای خارجی دراردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۶۵ پرواز بوده وبیشترین مسافر هم در این مسیر بوده است.

همچنین در پروازهای عتبات، فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در دوماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

بر اساس گزارش منتشر شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام پذیرفته است.

مسیر مشهد به نجف با ۱۶۵ پرواز پرترددترین مسیر پروازی/ انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی از چهار فرودگاه بین المللی پرتردد / افزایش ۱۰۰ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در دوماهه اول سال

 فرودگاه مشهد و شیراز رکوردار پروازهای خارجی در دوماهه اول سال

در دوماه اول سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰  بر اساس آماراعلام شده، فرودگاه بین المللی مشهد با ۱۳۱۰ فروند نشست برخاست و پس از آن فرودگاه بین المللی شیراز با ۷۲۵ فروند نشست و برخاست، فرودگاه بین المللی تبریز با ۳۷۵ فروند نشست و برخاست و فرودگاه بین المللی اصفهان با ۳۷۴ فروند نشست و برخاست رکوردار پروازهای خارجی بوده اند.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ماه در نشست وبرخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد افزایش داشته است.