شناسهٔ خبر: 11223 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

انتظار فعالان نظام مهندسى از وزير راه و شهرسازى

نمای هوایی بافت شهری تهران احمدرضا عاملى: هر چه از زمان تدوين قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان بيشتر مى‌گذرد انتظار فعالان سازمان استانهاى كشور براى ايجاد تحول در اين سازمانِ فراگير بيشتر مى‌شود.

آخوندى در زمره معدود نظريه پردازانى است كه ضمن اشراف به وضعيت مهندسى و مهندسان كشور بخوبى از آلام اين عرصه مطلع است و پژوهش هاى صورت پذيرفته توسط وى بيانگر ساختار ذهنى منسجمى است كه در صورت عملى شدنِ راهكارهاى ارايه شده توسط او مى تواند در راستاى ارتقاى كيفيت توليد ساختمان راهگشا باشد. 

آنچه بر شمرده شد بعلاوه تجارب آخوندى در عرصه هاى كلان اجرايى كشور، فرصتى را در كف اختيار وى قرار داده و موجب شده تا انتظار مهندسان فعال ساختمانى و دغدغه مندان اين عرصه از وى  دو چندان شود.    

وسعت مشغله و تنوع وظايف وزير راه و شهرسازى در اين وزارتخانه عريض و طويل و غرق شدن وى در انبوه وظايف و تلاطم هاى اجرايى و كشمكش هاى سياسى، نگرانى هايى را به وجود آورده بود كه از فرصت بى نظير پيش آمده براى سامان دهى سازمان نظام مهندسى ساختمان در زمان حضور وى بهره كافى حاصل نشود. 

به نظر نگارنده با توجه به وضعيت حاكم بر توليد ساختمان هاى شهرى  و اوضاع حاكم بر روابط كار مهندسانِ اين نوع ساختمان ها و نقيصه هاى برآمده از قانونى كه پس از دو دهه نتوانسته با سرعت و كيفيت لازم به مهمترين هدف آن، يعنى تنسيق امور مهندسى جامه عمل بپوشاند دلايل انتظار فعالان اين عرضه از  حضور آخوندى در راس  وزارت راه و شهرسازى را موجه جلوه مى دهد.

منع حضور مديران و كاركنان وزارت راه و شهرسازى، شهرداريها و مراجع صدور و كنترل پروانه هاى ساختمانى در هيات مديره، شوراى انتظامى و بازرسى سازمان استانها و بالاخره ساماندهى انتخابات نظام مهندسى استانهاى كشور توسط دكتر آخوندى مى تواند شروعى مقتدرانه براى پاسخگويى به انتظار شكل گرفته از ايشان و دليل روشنى براى اميدوارى بيشتر مهندسان فعال عرصه هاى نظام مهندسى تلقى شود. 

بازنگرى و اصلاح قانون نظام مهندسى و انتقال تجارب منبعث از ضوابط و ساختار حاكم بر پروژه هاى عمرانى به وادى ساخت و ساز شهرى و ايجاد بسترى براى تشكيل و سامان دهى تشكل هاى صنفى و نيز فراهم شدن امكانات و فضاى مؤثرتر براى تعقيب اهداف اعتلائى در زمره اقداماتى است كه تحقق آن، در دوره تصدى آخوندى مى تواند بخوبى ميسّر شده و تدابير وى را براى فايق آمدن بر معضلات تلنبار شده جلوه گر سازد.

نظر شما