شناسهٔ خبر: 112507 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی طی دولت سیزدهم اعلام شد؛

تکمیل ۴ بیمارستان با ظرفیت ۷۵۹ تخت/انعقاد ۳۷ قرارداد با اعتبار ۹۶۸۴۷۶۱ میلیون ریال در زمینه احداث اماکن ورزشی، درمانی

سر در ساختمان  سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی طی دولت سیزدهم اعلام شد که بر اساس آن انعقاد ۳۷ قرارداد در زمینه احداث اماکن ورزشی، درمانی و سایر و تکمیل چهار بیمارستان با ظرفیت ۷۵۹ تخت انجام شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عملکرد سازمان مجری ساختمان و تاسیسات دولتی و عمومی در بخش احداث بیمارستان و اماکن ورزشی طی دولت سیزدهم اعلام شد.

بر اساس این گزارش و اعلام سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی چهار بیمارستان با ظرفیت ۷۵۹ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدیشهر با ظرفیت ۹۹ تخت، بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۲۴۳ تخت ، بیمارستان جایگزین بیمارستان امام‌خمینی (ره) خمین با ظرفیت ۱۴۴ تخت بخشی از عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی طی دولت سیزدهم است.

همچنین بر اساس اعلام سازمان مجری، انعقاد ۳۷ قرارداد با اعتبار ۹۹۸۴۷۶۱ میلیون ریال در زمینه احداث اماکن ورزشی ، درمانی و...انجام شده است.

جدول زیر اهم فعالیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی را در دولت سیزدهم همراه با میزان سرمایه‌گذاری در بخش بیمارستانی را نشان می‌دهد.

ردیف

اقدام/فعالیت

حجم (تعداد تخت)

میزان سرمایه‌گذاری اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)

تاریخ تحویل موقت

تاریخ افتتاح

۱

بیمارستان آموزشی تربت حیدریه

۲۷۳

۱۶۶۸۱۹۸

۲۸ فروردین ۱۴۰۰

۲۹ مهر ۱۴۰۰

۲

بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدی شهر

۹۹

۱۰۴۰۸۷۸

۹ خرداد ۱۴۰۰

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

۳

بیمارستان آموزشی جهرم

۲۴۳

۲۶۹۴۳۳۵

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

۲۱ بهمن ۱۴۰۰

۴

بیمارستان جایگزین بیمارستان امام‌خمینی خمین

۱۴۴

۱۶۰۵۷۸۷

شهریور ۱۴۰۱ (هفته دولت)

جمع

۷۵۹

۷۰۰۹۱۹۸