شناسهٔ خبر: 113284 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آخرین وضعیت از عملیات بازگشت حجاج ۱۴۰۱؛

یازدهمین روز ازعملیات بازگشت حجاج /برقراری ۱۲ پرواز از جده و مدینه به پنج فرودگاه‌ بین‌المللی کشور/ آغاز بازگشت زائران بیت الله‌الحرام به بیرجند با انجام ۲ پرواز

بازگشت اولین کاروان حجاج برنامه‌ پروازهای بازگشت حجاج در یازدهمین روز عملیات برگشت به کشور، با انجام ۱۲ پرواز از فرودگاه‌های مدینه و جده به پنج فرودگاه‌ بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره)، مشهد، یزد، بیرجند و اصفهان برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ در روز یکشنبه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱ و یازدهمین روز عملیات بازگشت حجاج به کشور، پرواز برگشت زائران بیت الله الحرام با ۱۲پرواز از فرودگاه‌های مدینه و جده به پنج فرودگاه‌ بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره)، مشهد، یزد، بیرجند و اصفهان برقرار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده،  عملیات بازگشت حجاج در روز یکشنبه از شهرهای مدینه و جده با برقراری سه پرواز به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد و اولین گروه از زائران از مدینه با پرواز شماره ۱۶۶۹ شامل کاروان‌های   ۱۵۰۰۹- ۱۷۰۴۵- ۱۷۱۶۶ در ساعت ۹و ۵۵ دقیقه صبح به فرودگاه حضرت امام (ره) وارد می شود و پرواز دوم از مدینه به شماره ۱۶۵۳ شامل کاروان‌های   ۱۷۰۴۵- ۲۲۰۰۲ درساعت و ۵ دقیقه عصر یکشنبه در فرودگاه حضرت امام (ره) بر زمین خواهد نشست. پرواز سوم نیز از جده  به شماره ۱۶۷۳ شامل کاروان‌های۱۷۸۷۷- ۳۱۰۰۳ درساعت ۱۸و ۴۰ دقیقه وارد فرودگاه حضرت امام (ره) خواهد شد.

در ادامه بازگشت حجاج خراسان رضوی در روز یکشنبه سه پرواز از جده به فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برقرار خواهد شد و اولین گروه زائران از جده با پرواز شماره ۱۶۶۱ شامل کاروان‌های  ۱۹۰۸۶- ۱۹۱۲۵- ۱۹۳۵۷ در ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه به فرودگاه مشهد وارد می شود . پرواز دوم  به شماره ۱۶۶۳ شامل کاروان‌های  ۱۹۰۲۷- ۱۹۱۲۵  درساعت ۲۳ فردا شب در فرودگاه شهید هاشمی نژاد برزمین خواهد نشست و پرواز سوم نیز به شماره ۱۶۵۵  شامل کاروان‌های  ۱۹۳۴۰- ۴۰۰۲۷  در ساعت۰۶:۲۰ بامداد سوم مرداد وارد فرودگاه مشهد خواهد شد.

در دومین روز از عملیات بازگشت حجاج بیت الله الحرام به استان یزد دو پرواز از جده به فرودگاه یزد برقرار خواهد شد . اولین گروه با پرواز شماره ۱۶۵۷  شامل کاروان‌ های ۳۴۰۰۶- ۳۴۰۱۰-  ۳۴۰۲۶ در ساعت ۱۲و ۲۰دقیقه ظهر یکشنبه به فرودگاه بین المللی یزد وارد می شوند و پرواز دوم به شماره ۱۵۵۹شامل کاروان‌ های ۳۴۰۱۰- ۳۴۰۱۴- ۳۴۰۳۰ در ساعت ۰۳:۱۰ بامداد دوم مردادماه در فرودگاه یزد برزمین خواهد نشست.

بر اساس برنامه اعلام شده در این روز دو پرواز از مدینه برای بازگشت حجاج استان خراسان جنوبی برقرار می‌شود که اولین پرواز به شماره ۱۶۵۱  شامل کاروان‌های ۳۹۰۰۵- ۳۹۰۲۱ در ساعت ۱۳و ۵دقیقه در فرودگاه بیرجند فرود می‌آید می‌آید و پرواز دوم به شماره۱۶۶۷ شامل کاروان‌های  ۳۹۰۱۵- ۳۹۰۲۸  درساعت ۲۳و ۱۵ دقیقه  شامگاه فردا به فرودگاه بین‌المللی بیرجند وارد می‌شود.

 همچنین در هشتمین روز از بازگشت حجاج اصفهانی دو پرواز از فرودگاه مدینه به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برقرار خواهد شد و اولین گروه از حجاج درساعت ۱۶و ۴۰دقیقه بعداز ظهر با پرواز شماره  ۱۶۶۵ شامل کاروان‌های ۱۳۰۲۶- ۱۳۳۵۸- ۱۳۳۸۸ به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان وارد می‌شود و پرواز دوم به شماره ۱۶۷۱ شامل کاروان‌های ۱۳۰۲۶- ۱۳۱۰۱ درساعت ۰۳:۴۰ بامداد سوم مرداد در فرودگاه بین المللی اصفهان پذیرش خواهد شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی «هما»، خانواده‌های گرامی حجاج برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پروازهای بازگشت می‌توانند به سایت haj.iranair.com مراجعه کنند.

همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران«هما» برای دسترسی هموطنان به اطلاعات پروازهای بازگشت حجاج به کشور، شماره تلفن‌های پاسخگویی را در مراکز استان‌ها به شرح ذیل را در نظر گرفته است:مرکز ارتباطات مردمی«هما» ۴۶۶۲۵۱۵۱-۰۲۱ - فرودگاه مشهد مقدس۰۹۱۵۹۱۱۴۳۶۵- فرودگاه اصفهان   ۰۹۱۳۸۷۵۶۸۰۰ و ۰۹۱۳۱۸۸۱۲۵-فرودگاه یزد ۰۳۵ -۳۷۲۱۸۰۵۰و ۰۳۵-۳۷۲۱۸۰۸۵-فرودگاه بیرجند-۰۹۱۵۳۶۳۸۱۵۶و۰۵۶-۳۲۳۱۶۰۰۲