شناسهٔ خبر: 113354 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد:

انجام مطالعات فرونشست برای اراضی در حال الحاق طرح نهضت ملی مسکن

محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از انجام مطالعات فرونشست و حرایم گسلی برای اراضی در دست الحاق طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: نتایج مطالعات بتدریج به معاونت شهرسازی و معماری و همچنین ادارات کل راه و شهرسازی اعلام می‌شود.

محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین مطالعاتی که در مرکز در حال انجام است اعلام کرد: بررسی کاهش مخاطرات فرونشست در زمین‌های در دست الحاق برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط مرکز در حال انجام است.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر اراضی که در استان‌های مختلف در مرحله الحاق به محدوده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن هستند از منظر مخاطرات فرونشست در مرکز توسط کارشناسان در دست بررسی هستند که نتایج آن بتدریج به ستاد وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود.

حیدری توضیح داد: اراضی در حال الحاق به محدوده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از منظر حرایم گسل نیز توسط مرکز مطالعه می‌شوند که نتایج این بخش از مطالعات نیز بتدریج به معاونت شهرسازی و معماری و ادارات کل راه و شهرسازی اعلام می‌شود