شناسهٔ خبر: 113361 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان انجام شد:

بازنگری طرح جامع شهر منوجان تصویب شد

جنوب کرمان عکس ساردویی مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان ازتصویب بازنگری طرح جامع شهر منوجان درجلسه ی شورای برنامه ریزی وتوسعه ی استان کرمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری راه وشهرسازی (جنوب کرمان)، محمد ساردویی مدیرکل راه و شهر سازی جنوب کرمان در حاشیه جلسه برنامه ریزی و توسعه ی استان کرمان که با حضور استاندار ومدیران اجرای کرمان برگزارشد گفت: در جلسه برنامه ریزی وتوسعه ی استان بازنگری طرح جامع شهر منوجان  مورد تصویب قرار گرفت و 93 هکتار زمین دولتی به شهر های منوجان و جیرفت الحاق شد.

وی در تشریح الحاقیات مصوبه اظهار داشت: 77 هکتار زمین مربوط به شهر منوجان الحاق شد و 20 هکتار در سه قطعه زمین به شهر جیرفت الحاق شده است که در طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده و ساخت مسکن قرار خواهد گرفت.

ساردویی بیان کرد:  این طرح با افق 1415 تهیه شده و می تواند مشکلات زیادی در زمینه شهرسازی را حل کند.