شناسهٔ خبر: 113397 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

رضایت اعضا کمیته ممیزی از عملکرد حوزه هوانوردی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اعضای کمیته ممیزی سازمان هواپیمایی اعضای کمیته ممیزی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبری هوایی بعد از دو روز بازدیداز حوزه هوانوردی شرکت شهر فرودگاهی رضایت خود را از این حوزه اعلام و برنامه ممیزی با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  اعضای کمیته ممیزی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و خدمات ناوبری هوایی بعد از دو روز بازدیداز حوزه هوانوردی شرکت شهر فرودگاهی رضایت خود را از این حوزه اعلام و برنامه ممیزی با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و اموربین الملل، اعضای کمیته ممیزی از مجموعه معاونت هوانوردی  بازدید کرده ودر جلسه اختتامیه گزارشی از وضعیت خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) ارائه نموده و راهکارهایی جهت ارائه بهتر خدمات ناوبری هوایی به دست اندکاران مرتبط توصیه شد.

در اتمام جلسه سرممیز تیم بازرسی از مهمان نوازی و همکاری همه جانبه معاونت عملیات هوانوردی و تیم ایشان و مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاه امام خمینی (ره) تشکر و قدردانی ویژه کردند.