شناسهٔ خبر: 113533 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه وشهرسازی استان خبر داد:

بازنگری محدوده و حریم شهر ارومیه در مطالعات طرح جامع تجدید نظر شهر ارومیه

دکتر حمزه لو مطالعات طرح جامع تجدید نظر شهر ارومیه با محوریت بر جمعیت، مساحت محدوده و حریم آن تحت عنوان سند میانکار طرح تجدید نظر شهر ارومیه که توسط مهندسی مشاور شهرسازی و معماری فنهاد تهیه شده بود با نظارت اداره کل راه و شهرسازی در چهارمین جله کارگروه زیربنایی استان مطرح شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (آذربایجان غربی)، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در چهارمین جلسه کارگروه زیربنایی،توسعه روستایی عشایری، شهری آمایش سرزمینی و محیط زیست استان گفت: مسئله‌محوری، زمینه‌گرایی، مشارکتی بودن و اتکا به ظرفیت‌ها و منابع توسعه شهر مبنای پیشبرد مطالعات تجدیدنظر طرح جامع شهر ارومیه است.

سیدمحسن حمزه‌لو با اشاره به اینکه افق طرح جامع شهر ارومیه ١۵ ساله تعیین شده، گفت: با توجه به افزایش محدوده شهر ارومیه در طرح جامع، نیاز است شهرداری نسبت به نظارت و کنترل این محدوده‌ها اقدام کند تا مدیریت و کنترل یکپارچه اعمال شود.

وی با اعلام اینکه مساحت کل شهر ارومیه در طرح تفصیلی افق ١۴٠۵ برابر با ١١ هزار و ٢١٧ هکتار است، ادامه داد: تراکم ناخالص شهر ارومیه در طرح تفصیلی ٨٨ نفر و تراکم خالص شهری ۲۳۲ نفر در هکتار است.

حمزه‌لو تصریح کرد: طرح جامع شهر جدید به منظور تأمین نیازهای مسکن در قالب الگوهای مختلف سکونت و همچنین تأمین خدمات عمومی مورد بازنگری قرار گرفته تا پاسخگو و تأمین‌کننده نیازهای روز جامعه باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: ارتقای کیفیت زندگی شهری و ‌توجه به نظام‌مندی ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات شهری از عواملی هستند که در طرح بازنگری و تفصیلی شهر ارومیه مورد تاکید قرار دارد.

چهارمین جلسه کارگروه زیربنایی،توسعه روستایی عشایری، شهری آمایش سرزمینی و محیط زیست استان با محوریت بررسی سند میانکار مطالعات طرح جامع تجدید نظر شهر ارومیه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و اعضا تشکیل شد.

سند میانکار مطالعات طرح جامع تجدید نظر شهر ارومیه با کاربست رویکرد مشارکتی و برای تبیین شاخص‌های موثر بر تعیین محدوده و حریم شهر با استفاده از مجموعه مطالعات مرکز آمار ایران تهیه شده است.