شناسهٔ خبر: 114031 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

از سوی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد؛

قول تامین بودجه مورد نیاز مگاپروژه قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران

قطار برقی مشهد - گلبهار  - چناران نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بازدید از مسیر قطار برقی مشهد - گلبهار - چناران در جریان آخرین وضعیت این پروژه عمرانی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با توجه به بررسی بودجه‌های تخصیص یافته طرح تملک دارایی قطار برقی مشهد گلبهار چناران و تحقق اهداف این پروژه، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه محمد زرافشان، عضو هیات مدیره شرکت عمران گلبهار از پروژه مذکور بازدید کردند.

در این بازدید سلیمانی و زمانیان، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی قطار برقی مشهد گلبهار چناران قرار گرفتند.

قول تامین بودجه مورد مگاپروژه قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران

همچنین بر اساس این گزارش، مقرر شد با پیگیری سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه مورد نیاز این مگا پروژه تامین شود.