شناسهٔ خبر: 114204 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مکاتبه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با استاندار فارس ابلاغ شد؛

مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای داراب، فیروزآباد و آباده

ببینید | جلسه ی شورای عالی شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار فارس مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای داراب، فیروزآباد و آباده –موضوع الحاق اراضی دولتی به مساحت ۱۲۵ هکتار به محدوده شهر داراب ، ۱۹۵ هکتار به محدوده شهر فیروزآباد و ۸۷ هکتار به محدوده شهر آباده در اجرای قانون جهش تولید مسکن، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با ایمانیه استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای داراب، فیروزآباد و آباده ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای داراب، فیروزآباد و آباده –موضوع الحاق اراضی دولتی به مساحت ۱۲۵ هکتاربه محدوده شهرداراب ، ۱۹۵ هکتار به محدوده شهر فیروزآباد و ۸۷ هکتار به محدوده شهر آباده دراجرای قانون جهش تولید مسکن، مصوب مورخ  ۷ اسفند ۱۴۰۰شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان  فارس- را باعنایت به صورتجلسه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرد:

شهر داراب

الحاق اراضی ۱۲۵هکتار واقع درشرق شهر مطابق با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد بررسی وباقیداصلاحات زیرمورد موافقت قرارگرفت و مقرر شد طرح آماده سازی اراضی با توجه به جمعیت پذیری ۱۸۵۰۰ نفر و تامین سرانه ها در مقیاس شهر (مطابق با مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ شورایعالی) با رعایت موارد اصلاحی به شرح زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱- عرصه‌های جنوبی زمین با توجه به وجود عوارض ارتفاعی و غیر قابل بارگذاری بودن و همچنین تداخل با حریم و بستر مسیل اصلی  مطابق نقشه پیوست از شمول اراضی الحاقی حذف شود.

۲- با عنایت به عبور بیش از ۱۷ آبراهه از زمین، ضمن تاکید بر رعایت دقیق حریم و بستر آنها مطابق اعلام نظر آب منطقه‌ای ( نامه شماره ۱۷۶ / ۲۲۲ / ۱۶ مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ آب منطقه‌ای) مقرر شد  نقشه جمع‌آوری و مدیریت روان‌آب‌های سطحی همزمان با طرح تفکیکی اراضی تهیه وبه تائید شرکت آب منطقه‌ای استان فارس برسد.

۳- ملاحظات احتمالی پدافندی براساس اعلام نظر اداره کل پدافند غیرعامل استانداری فارس در اسناد طرح منعکس شود.

شهر فیروز آباد

پیشنهاد الحاق ۱۹۵هکتار واقع درشرق شهر (همجواربا مسکن مهر) مطابق با مصوبه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان (درطرفین شمال و جنوب کمربندی مصوب) مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به این که عبور اراضی الحاقی از کمر بندی عملا منجر به اخلال جدی درکارکرد ترافیکی کمربندی خواهد شد ، مقررشد با بررسی وتائید معاونت حمل ونقل وزارت راه وشهرسازی به هرمیزان که امکان تدقیق مسیرکمربندی و

انتقال آن به پهنه‌های شمالی فراهم بود، باقیمانده اراضی درسمت جنوب آن به محدوده شهر الحاق شود و طرح تفصیلی با تامین حدود ۳۰۰۰ واحد مسکونی و سرانه‌های خدماتی درمقیاس شهر(مطابق با مصوبه تدقیق تعاریف ومفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ شورایعالی) با رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱- حریم مسیل ها مندرج در نامه شماره ۱۳۳۵ / ۲۲۶ / ۱۶مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ آب منطقه‌ای در طرح آماده‌سازی اراضی لحاظ شود.

۲- مسیر کوچ رو موجود بر اساس اعلام نظر  امور عشایر استانداری فارس از محدوده الحاقی حذف شود.

۳- حریم کمربندی و حاشیه۳۰ متر نوار تاسیساتی آن براساس نظر اداره کل راهداری استان از اراضی الحاقی حذف شود.

۴- عرصه اثر ثبتی تنگه مهرک بر اساس  استعلام از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در صورت تداخل با اراضی از محدوده شهر حذف شود، همچنین ضوابط حرایم اعلامی نیز در صورت تداخل با اراضی الحاقی ملاک اقدام قرار گیرد.

۵- ملاحظات احتمالی پدافندی بر اساس اعلام نظر اداره کل پدافند غیرعامل استانداری فارس دراسناد طرح منعکس شود.

شهر آباده 

درخواست الحاق حدود ۸۷ هکتار(دردو قطعه ۴/۳۵ و ۵۲ هکتاری) واقع در غرب شهرو درمجاورت مسکن مهر ودرمسیر آباده به بهمن مطابق با مصوبه شورای برنامه ربری وتوسعه استان مورد بررسی قرارگرفت وضمن موافقت باالحاق مقررشد طرح تفصیلی اراضی با توجه به واحدپذیری ۱۱۳۰ واحددر اراضی ۳۵ هکتاری و ۲۰۰۰ واحد در اراضی۵۲ هکتاری با الگوی سکونت دو طبقه و با تامین سرانه ها درمقیاس شهر(مطابق با مصوبه تدقیق تعاریف ومفاهیم کاربری های شهری وتعیین سرانه آنها مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ شورایعالی) با رعایت چهارچوب زیر بتصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۱- با توجه به وجود سه رشته قنات و یک مسیل دردومحدوده پیشنهادی، بررعایت حرایم مربوطه مطابق نظر شرکت آب منطقه‌ای تاکید می‌شود.

۲- در اراضی ۳۵ هکتاری واقع در شمال جاده آباده- بهمن، حریم و حاشیه ۳۰ متر نوار تاسیسات راه، مطابق با نظر اداره کل راهداری استان از محدوده الحاقی حذف شود.

۳- ملاحظات احتمالی پدافند غیرعامل براساس نظراداره کل پدافند غیرعامل استانداری فارس در طرح منعکس و رعایت شود.