شناسهٔ خبر: 118308 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گزارش پروازهای داخلی کشور در شهریور ماه ۱۴۰۱؛

افزایش۴۳ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در شهریور ماه / مسیر تهران- مشهد با ۷۹۷ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی

فرودگاه مشهد بررسی آمار پروازهای داخلی در شهریور ماه سال جاری نشان می‌دهد که اعزام پذیرش مسافر از فرودگاه‌های کشور افزایش ۴۳ درصدی داشته است و مسیر تهران-مشهد پرترددترین مسیر پروازی داخلی است

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- تهران با تعداد ۷۹۷ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در شهریور ماه سال جاری در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز انجام شده است.

 بالاترین نشست و برخاست در این ماه با افزایش ۳۱.۰۵ درصدی متعلق به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران و پس از آن مشهد با ۱۸.۳۶، شیراز با ۷.۴۴، کیش ۵.۲۶ و اهواز۴.۸۸  درصد است. در این زمینه کمترین نشست و برخاست متعلق به فرودگاه‌های جیرفت با ۰.۰۷ درصد و نوشهر با ۰.۰۸ درصد بوده است.

 افزایش۴۳ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در شهریور ماه

براساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها؛ کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در شهریور ماه  ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال گذشته درنشست برخاست ۷ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۳ درصد و در ارسال و پذیرش بار ۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۳ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۶ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۴ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق گزارش منتشر شده پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در شهریور ماه سال جاری  نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۰ درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر۳۴ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۴۰ درصد افزایش وجود داشته است.

براساس آمار، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به مردادماه درنشست و برخاست ۳ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۶ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۷ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش۴۳ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در شهریور ماه / مسیر تهران- مشهد با ۷۹۷ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی

 افزایش ۱۸ درصدی نشست و برخاست در چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) 

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته ماه در اعزام و پذیرش مسافر ۷ درصد، در نشست و برخاست ۳ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰ درصد افزایش وجود داشته است.

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها؛ پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در شهریور ماه امسال نسبت به مردادماه در نشست و برخاست ۱۸ درصد، اعزام و پذیرش مسافر۲۷ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست۳۱ درصد افزایش وجود داشته است.

مسیر تهران- مشهد  با ۷۹۷ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی

در آخرین ماه تابستان سال جاری حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز،کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، خلیج فارس (عسلویه) و آبادان انجام شده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در شهریور ماه ۱۴۰۱، حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، خلیج فارس (عسلویه)  و آبادان انجام پذیرفته است.

طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی ۹۱ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده اند که حدود ۹۱ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۳ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می شود.

در این ماه مسیر مهرآباد به مشهد با تعداد ۷۹۷ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در مسیر مشهد به مهرآباد گزارش شده است.

افزایش۴۳ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در شهریور ماه / مسیر تهران- مشهد با ۷۹۷ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی

افزایش ۳۴ درصدی اعزام و پذیرش مسافر  در۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته

طبق آمار در پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۱۰ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۰ درصد افزایش وجود داشته است.

 بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه ها، پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی در۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۶درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر۲۸ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۰ درصد افزایش داشته است.

درشهریور ماه ۱۴۰۱ نشست و برخاست‌های مسافری در فرودگاه کرمان با متوسط ۱۸۷ مسافر درهر پرواز و در فرودگاه رفسنجان با متوسط ۳۱ مسافر درهر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل  می شوند.

مطابق گزارش منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه‌ها در مورد نحوه توزیع  پروازها در ساعات شبانه روز و نیز روزهای هفته درشهریور ماه امسال در۲۴ ساعت شبانه روز، اوج پروازها درساعت ۶ صبح و در روزهای هفته اوج پروازها در روز چهارشنبه بوده است.