شناسهٔ خبر: 119107 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

با تصویب هیات وزیران؛

حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی تعیین شد

ببینید | ورود ۴۱۳ دستگاه ناوگان تولید داخل و بازسازی شده به شبکه ریلی با تصویب نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی در هیات وزیران، حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی تعیین شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،‌ الحاق متنی به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲ آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن، حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی تعیین شد.

براین اساس نرخ به ازای هر لوکوموتیو (درهزار تعهدات ریالی بیمه) ۱۲ و نرخ به ازای هر واگن مسافری بین شهری نیز ۱۲ است.

به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، همچنین نرخ حق بیمه هر واگن باربری بین شهری ۳(درهزار تعهدات ریالی بیمه) و نرخ حق بیمه لوکوموتیو یا واگن مسافری شهری (مترو) ۱/۴(درهزارتعهدات ریالی بیمه) تعیین شد.