شناسهٔ خبر: 120210 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در بازدید از بزرگترین پروژه طرح نهضت ملی مسکن کشور عنوان شد؛

شتاب درپیشرفت پروژه ۸۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن شهر اراک

انعامی استاندار مرکزی از پیشرفت ساخت طرح نهضت ملی مسکن در اراک خبر داد و گفت: طرح ۸ هزار و ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن این شهر با هدف بهره برداری به موقع شتاب گرفته‌ است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهر سازی( استان مرکزی)، استاندارمرکزی، مدیرکل راه وشهرسازی استان وسایر مسئولین استانی از روند اجرایی احداث بزرگترین پروژه طرح نهضت ملی مسکن کشور بازدید کردند.

  استاندار مرکزی دراین بازدید دوره ای گفت: فناوری مورد استفاده در این طرح از نوع قالب‌های تونلی بوده و اکنون تعدادی از قالب‌های مورد نیاز برای آغاز طرح به کارگاه وارد و نصب آنها در حال انجام است.

وی ادامه داد: بهره گیری از این فناوری در طرح هشت هزار و ۱۱۲ واحدی مسکن ملی اراک شتاب خوبی را در اجرای آن به همراه دارد.

استاندار مرکزی ادامه داد: نیاز است اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به عنوان کارفرمای اصلی طرح هشت هزار و ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن اراک سرکشی‌های مرتب و منظمی به این پروژه داشته باشند و عقب افتادگی‌هایی که مربوط به ماه‌های ابتدایی طرح بود را کنترل و با تمهیدهای لازم زمینه جبران این عقب افتادگی ها را فراهم کنند.

حمید انعامی مدیرکل راه وشهرسازی استان دراین بازدید بیان داشت: این پروژه درقالب ۸ زون اجرا میگرددکه پروانه شهرداری ۲ زون اخذ و مابقی دردست اقدام است که به زودی صادرمی گردد و با پیگیری های صورت پذیرفته سرعت عملیات اجرایی پروژه روز به روز افزایش پیداکند.