شناسهٔ خبر: 120690 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

در پایان آبان ماه ۱۴۰۱

طول آزادراه های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر رسید

تردد آزاد راه کرج -قزوین گزارش ها اماری وزارت راه و شهرسازی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ نشان می دهد طول بزرگراه های کشور به ۱۸ هزار و ۸۹۴ کیلومتر معادل ۵۶۸ برابر قبل از انقلاب و طول آزادراه های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر معادل ۳۷ برابر پیش از انقلاب بوده است.

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش ها آماری وزارت راه و شهرسازی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ نشان می  دهد طول بزرگراه های کشور به ۱۹ هزار و ۸۹۴ کیلومتر معادل ۵۶۸ برابر قبل از انقلاب و طول آزادراه های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر معادل ۳۷ برابر پیش از انقلاب بوده است.

هچنین طبق این گزارش طول راه های آسفالت شده روستایی ۱۰۹,۹۳۵کیلومتر معادل ۳۷ برابر قبل از انقلاب و ظرفیت بنادر تجاری برای انجام عملیات تخلیه و بارگیری ۲۷۳ میلیون تن معادل ۱۴ برابر قبل از انقلاب شده است.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی تعداد آزمایشهای کنترل کیفی در حوزه پروژه های عمرانی و ساخت و سازها در سطح کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار مورد  معادل ۱۹ برابر و تهیه طرح های اختالط آسفالت، بتن و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه ها ی حوزه راه و شهرساز ی ۲۹۶۲ معادل ۹ برابر قبل از انقلاب شده است.