دستاورد وزارت راه

کل اخبار:1

  • تردد آزاد راه کرج -قزوین ۱۴۰۱-۰۹-۱۱ ۱۲:۵۷

    در پایان آبان ماه ۱۴۰۱

    طول آزادراه های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر رسید

    گزارش ها اماری وزارت راه و شهرسازی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ نشان می دهد طول بزرگراه های کشور به ۱۸ هزار و ۸۹۴ کیلومتر معادل ۵۶۸ برابر قبل از انقلاب و طول آزادراه های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر معادل ۳۷ برابر پیش از انقلاب بوده است.