شناسهٔ خبر: 121094 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

معرفی چهره‌ها؛

اسماعیل فرزانگان رئیس بخش شبکه شتابنگاری ایران

اسماعیل فرزانگان بخشی از فعالیت‌ها و سوابق علمی و پژوهشی اسماعیل فرزانگان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس بخش شبکه شتابنگاری ایران ارایه شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسماعیل فرزانگان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رییس شبکه شتابنگاری ایران آمده است.

بخشی از سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی و مقالات وی در زیر آمده است:

سوابق تحصیلی 
 کارشناس زمین شناسی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش تکتونیک از دانشگاه آزاد اسلامی 

زمینه کاری و علایق
نصب دستگاههای شتابنگار،طراحی و اجرای آرایه های خاص شتابنگاری،
پردازش داده های شتابنگاری،مطالعات لرزه زمین ساخت،بررسی صحرایی زمین لرزه های ویرانگر

سابقه کار
- از سال ۱۳۷۱ در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن از سال ۱۳۸۵
- عضواصلی انجمن مهندسی زلزله ایران
- عضو  کمیته دائمی بازنگری در آئین نامه ۲۸۰۰ استاندارد زمین لرزه کشور
- دارای گواهینامه از شرکت KINEMETRICS  برای کار با دستگاههای شتابنگار دیجیتال
- عضو هیئت تحریریه ماهنامه شبکه شتابنگاری کشور
- عضو هیئت تحریریه کاتالوگ داده های شتابنگاری (به زبان انگلیسی)

سوابق پژوهشی (پروژه ها)
۱- مجری پروژه تعیین مشخصات زمین شناسی محل نصب دستگاههای شتابنگار ۱۳۷۱ (جمع آوری کلیه اطلاعات موجود از زمین شناسی ایستگاه های شتابنگاری)
۲-  مجری پروژه کنترل، نصب و نگهداری شبکه شتابنگار کشور ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۳- مجری پروژه طراحی و اجرای آرایه خاص شتابنگاری در ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی (درون سازه ای )۱۳۸۰
۴- مجری پروژه پردازش و انتشار شتابنگاشت ها ی شبکه شتابنگاری کشور ۱۳۸۰ و  ۱۳۸۱
۵- مجری پروژه طراحی و اجرای آرایه خاص شتابنگاری در ساختمان مرکزی شرکت آب و نیروی ایران (درون سازه ای )۱۳۸۲
۶- مجری پروژه پردازش و انتشار شتابنگاشت ها ی شبکه شتابنگاری کشور ۱۳۸۲
۷-  همکار پروژه انتخاب ۴۵۰ نقطه مناسب جهت نصب دستگاههای شتابنگار ۱۳۷۲
۸- همکار پروژه انتخاب ۱۰۰ نقطه مناسب جهت نصب دستگاههای شتابنگار ۱۳۷۵
۹- همکار پروژه تعیین شرایط ساختگاهی به روش ژئوفیزیکی در ایستگاه های استان بوشهر ۱۳۷۹
۱۰- همکار پروژه تعیین طیف طراحی زمین لرزه ایران ۱۳۸۰
۱۱- همکار پروژه بررسی حوادث حریق ناشی از زلزله در جهان و تهیه راهنمای حفاظت ساختمانها در برابر آتش با توجه به خطرات احتمالی ناشی از زمین لرزه ۱۳۸۱(پروژه کمیته فرعی زلزله و لغزش لایه های زمین)
۱۲- همکار پروژه تهیه بانک اطلاعاتی زمین لرزه کشور۱۳۸۰
۱۳- همکار پروژه طراحی و اجرای آرایه سیار شتابنگاری (شامتک)۱۳۸۰
۱۴- همکار پروژه تهیه گزارش و ایجاد بانک اطلاعاتی سالیانه زمین لرزه های روی داده در ایران (۲۰۰۱-۲۰۰۰ )۱۳۸۲
۱۵- همکار پروژه مطالعات زمین شناسی ساختگاهی به روش ژئوسایزمیک  در ۵۰ ایستگاه شتابنگاری استانهای تهران– قزوین، کرمان و مازندران ۱۳۸۲
۱۶- مجری پروژه مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه نگاری شکست مرزی در ایستگاه های شتابنگاری کشور (استانهای هرمزگان، فارس، لرستان و همدان) ۱۳۸۶
۱۷- مجری پروژه مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه نگاری شکست مرزی در ایستگاه های شتابنگاری کشور (استانهای سمنان، گلستان، مازندران و فارس) ۱۳۸۷ 
۱۸- همکار پروژه مطالعه پارامترهای جنبش نیرومند زمین (۲۰۰۵-۲۰۰۳) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی
۱۹- همکاری در پروژه انتخاب دستگاه های شتابنگار جهت توسعه شبکه شتابنگاری.
۲۰- همکاری در پروژه طراحی و اجرا سامانه پاسخ هشدار سریع شهر تهران

نشریات
۱- رزاقی آذر ناهید، فرزانگان اسماعیل، خادمی محمد هادی، ۱۳۷۲، بررسی فوری مقدماتی زمین لرزه سفیدابه سیستان و بلوچستان. مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن نشریه شماره ۵ 
۲-  میرزایی علویجه حسین، فرزانگان اسماعیل، تعیین مکان های مناسب برای نصب دستگاه های شتابنگار – ۴۵۰ ایستگاه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره گ-۲۶۴ ۱۳۷۸    
۳- میرزایی علویجه حسین، فرزانگان اسماعیل، تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاه های شتابنگار –مرحله دوم۳۰۰ ایستگاه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره گ-۳۱۸ ۱۳۷۹
۴-   رمضی ح م ، خادمی م ه، نیری ع، فرزانگان الف، یثربی ف، بررسی فوری مقدماتی زمین لرزه گرمخان بجنورد ۱۳۷۵، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن    
۵-  رمضی ح م، میرزایی علویج ه ح،فرزانگان الف،یثربی ف، ۱۳۷۶ زمین لرزه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ زیرکوه قائنات، ۱۳۷۶ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 
۶-  میرزایی علویجه ح، فرزانگان الف، رحیمیان م، گزارش مقدماتی زمین لرزه ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ گلباف کرمان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۷۷نشریه گ- ۲۸۴
۷-  میرزایی علویجه ح، فرزانگان ا، مشخصات ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشور، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه ۲۸۰ ، ۱۳۷۷ 
۸-  فرزانگان ا، میرزایی علویجه ح، گزارش زمینلرزه کره بس فارس، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه گ – ۲۹۴ ، ۱۳۷۸    
۹-  فرزانگان ا، میرزایی علویجه ح، گزارش زمینلرزه صالح آباد، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نشریه گ ۳۴۱ ،۱۳۸۰
۱۰-  شکیب ح، فرزانگان الف، کتاب آمادگی برای مقابله با زمینلرزه،وزارت کشور ،۱۳۸۰
۱۱- آقایی، ترکاشوند، خرمی، راهب، سینائیان، شجاع طاهری، فرزانگان، ماجدی، میرزایی، میرمقتدایی، نصراله زاده، نیری، گزارش فوری – مقدماتی زمین لرزه بم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۲
۱۲- میرزایی علویجه ح، فرزانگان ا، مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش ژئوسایزمیک در ۲۰ ایستگاه شتابنگاری استان بوشهر، نشریه شماره گ – ۳۸۹ ،۱۳۸۳
۱۳- کتاب بم و زمین لرزه اش می آموزد(آشنایی با مهندسی زلزله و عملکرد لرزه ای ساختمان ها)،کار گروهی ،فصول اول و دوم،نشریه شماره ک – ۴۰۷ ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،۱۳۸۳
۱۴- سینائیان ف ،فرزانگان ا ، میرزایی علویجه ح،گزارش مقدماتی زمین لرزه داهوئیه- زرند (چهارم اسفند ماه ۱۳۸۳) ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۳
۱۵- سینائیان ف ، شجاع طاهری ج ،فرزانگان ا ، میرزایی علویجه ح،گزارش زمین لرزه کجور – فیروز آباد(هشتم خرداد ماه ۱۳۸۳)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن۱۳۸۳
۱۶-شکیب ح،فرزانگان ا، نبی زاده ی ،آمادگی در برابر زلزله،شورای اسلامی شهر تهران ۱۳۸۳
۱۷- فرزانگان ا، میرزایی علویجه ح،سینائیان ف،گزارش زمین لرزه ۶ آذر ۱۳۸۴ جزیره قشم،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۴
۱۸- میرزایی علویجه ح،فرزانگان ا،ماجدی اردکانی م ح،سینائیان ف،گزارش زمین لرزه ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ سیلاخور،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۵
۱۹- فرزانگان.ا،میرزایی علویجه.ح،پردازش شتابنگاشتهای زمین لرزه های ایران،زمین لرزه اول تیر ۱۳۸۱ چنگوره آوج،مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن،نشریه شماره گ-۴۲۱
۲۰- فرزانگان.ا،میرزایی علویجه.ح،پردازش شتابنگاشتهای زمین لرزه های ایران،زمین لرزه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۱ دینور کرمانشاه،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،نشریه شماره گ-۴۲۲
۲۱-  همکاری در انتشارکاتالوگ سالیانه(۲۰۰۱)  شتابنگاری به زبان انگلیسی، No. R-۴۳۹ 
۲۲- همکاری در انتشار کاتالوگ سالیانه(۲۰۰۲)  شتابنگاری به زبان انگلیسی، No.R- ۴۵۳ 
۲۳- همکاری در انتشارکاتالوگ سالیانه(۲۰۰۳)  شتابنگاری به زبان انگلیسی، No. R- ۴۶۰ 
۲۴- همکاری در انتشارکاتالوگ سالیانه(۲۰۰۴)  شتابنگاری به زبان انگلیسی، .R-۴۶۶ No
۲۵-  همکاری در انتشارکاتالوگ سالیانه(۲۰۰۵)  شتابنگاری به زبان انگلیسی، .No R-۴۷۰
۲۶- همکاری در انتشار کاتالوگ سالیانه(۲۰۰۶) شتابنگاری به زبان انگلیسی،  No. R-۴۸۲
۲۷- بختیاری، مجید زمانی، بیات، قاسم زاده، فرزانگان، بررسی حوادث حریق ناشی از زلزله در جهان و تهیه راهنمای حفاظت ساختمانهادر برابر آتش با در نظر گرفتن خطرات و تخریب های احتمالی ناشی از زمین لرزه، وزارت کشور ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور ،کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین،۱۳۸۶
۲۸- بختیاری، قاسم زاده، فرزانگان، شکیب، پیشگیری از آتش سوزی های ناشی از زلزله، وزارت کشور ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور، کار گروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین،۱۳۸۶

 مقالات
۱- Shakib H, Mirzaei H, Farzanegan E, GENERAL REVIEW OF RECENT DAMAGING EARTHQUAKE IN IRAN,Third Meeting Of Asian Sesimological Commision & Symposium on Seismology, Earthquake Hazard Assessment ۲۰۰۰, Tehran.
۲- Shakib, Farzanegan, Mirzaei, THE IRAN NATIONAL STRONG MOTION NETWORK ACHIEVEMENT AND PROSPECT, Third Meeting Of Asian Sesimological Commision & Symposium on Seismology, Earthquake Hazard Assessment ۲۰۰۰, Tehran.
۳- Farzanegan E, Shakib H ,Data Acquisition and Processing of the Strong Ground Motions in the Accelerograph Network Center of Iran  .۶th International conference on civil engineering ,۲۰۰۳, Isfahan.
۴- فرزانگان ا، میرزایی علویجه ح، شبکه شتابنگاری حرکات قوی زمین، مروری بر شبکه ایران، تازه های ساختمان و مسکن سال اول، شماره اول ۱۳۷۵
۵- فرزانگان ا، میرزایی علویجه ح، بررسی زمینلرزه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱ دینور کرمانشاه، چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۸۲ ایران، تهران
۶- فرزانگان ا ،میرزایی علویجه ح ،بررسی داده های لرزه شناختی وشتابنگاشتی زمینلرزه چنگوره آوج سمینار درس هایی از زلزله آوج ،اول مرداد ۱۳۸۱،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
۷- فرزانگان ا،میرزایی علویجه ح،آیا میتوان زمینلرزه را پیش بینی کرد؟مجله تازه های ساختمان و مسکن،سال دوم، شماره دوم، ۱۳۷۶
۸- میرزایی علویجه ح ،فرزانگان ا ،زمین لرزه ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ گلباف ،گردهمایی علوم زمین ،سازمان زمینشناسی کشور ۱۳۷۷(پوستر)
۹- میرزایی علویجه ح،فرزانگان ا،زمین لرزه ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ گلباف کرمان،تازه های ساختمان و مسکن،شماره ۸ ،۱۳۷۷
۱۰- میرزایی علویجه ح، فرزانگان ا، نصراله زاده، ماجدی اردکانی م ح، ویژگی های زمین لرزه بم و تخریب های ناشی از آن; ، مجله آبادی  ۴۰-۴۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۲
۱۱- میرزایی علویجه ح ،فرزانگان ا ،زمین لرزه ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ گلباف،مجله زمینلرزه سال چهارم شماره ششم، ۱۳۷۸
۱۲- میرزایی علویجه،فرزانگان ،مطالعه و بررسی زمینلرزه های ویرانگر ایران (۱۳۸۰-۱۳۷۶ )،هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله ،دانشگاه گیلان ۱۳۸۱
۱۳- میرزایی علویجه ح ،فرزانگان ا،وضعیت تکتونیکی ایران و بررسی ۱۰ سال زمینلرزه های ویرانگر،تازه های ساختمان و مسکن ۱۳۷۸
۱۴-فرزانگان ا، میرزایی علویجه ح،زمینلرزه های منطقه تنگستان بوشهر،تازه های ساختمان و مسکن،سال چهارم شماره اول،۱۳۷۸
۱۵- فرزانگان ا،میرزایی علویجه ح،یادداشتی بر زمین لرزه ۲۱ فروردین ۱۳۷۷ سربیشه بیرجند،تازه های ساختمان و مسکن سال دوم،شماره ۴، ۱۳۷۷
۱۶- Mirzaei Alavijeh.H, Farzanegan.E, IRAN STRONG MOTION NETWORK,ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(BUILDING AND HOUSING)VOL.۴,NOS ۲-۴(۲۰۰۳),PAGES ۱۷۳-۱۸۶
۱۷-Mirzaei Alavijeh.H, Sinaiean.F, Farzanegan.E, IRAN STRONG GROUND MOTION CATALOG(JANUARY TO JUNE ۲۰۰۴), ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING)VOL.۷,NO ۱(۲۰۰۶),PAGES ۱۰۵-۱۱۳
۱۸- فرزانگان اسماعیل،بررسی لرزه زمین ساخت و جنبش نیرومند زمین در گستره بم با نگرشی ویژه به زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم،نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،دانشگاه تربیت معلم تهران،۱۳۸۴
۱۹-  فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه ، اسماعیل فرزانگان؛ مطالعه اثرات ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک ایستگاه های شتابنگاری، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،۱۳۸۶ تهران– ایران .
۲۰-  اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه ، فریدون سیناییان؛ بررسی لرزه خیزی و جنبش نیرومند زمین در جزیره قشم با نگرشی ویژه به داده های ثبت شده درشبکه شتابنگاری کشور در سال های ۱۳۸۴-۸۵، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،۱۳۸۶ تهران– ایران .
۲۱-  حمزه لو، حسین میرزائی علویجه ،  اسماعیل فرزانگان؛ بررسی لرزه خیزی و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه سیلاخور با نگرشی ویژه به داده های ثبت شده درشبکه شتابنگاری کشور در سال های ۱۳۸۴-۸۵، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،۱۳۸۶ تهران– ایران .
۲۲-  حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، فریدون سیناییان: شتابنگاری در ایران وجهان، تازه های ساختمان ومسکن، دوره یازدهم، شماره ۳۲، بهار و تابستان ۱۳۸۶.
۲۳- اسماعیل فرزانگان، علی گل آرا، حسین میرزائی علویجه، مهرداد آریانپور، پانته آ کریمی؛ طراحی و اجرای آرایه شتابنگاری درون سازه ای؛ مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، شماره ۱۱، دوره پنجم، پاییز و زمستان ۱۳۸۶.
۲۴- حسین میرزائی علویجه، فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان و پانته آ کریمی؛ مطالعه و بررسی کلی زمین لرزه های سال های ۲۰۰۱و ۲۰۰۲ میلادی ایران، مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره ۸، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۵
۲۵- فرزانگان ،اسماعیل، مخاطرات زمین شناختی(زمین لغزش)،ماهنامه شبکه شتابنگاری کشور،سال اول، شماره ۱۰ تیر ۱۳۸۴
۲۶- فرزانگان ،اسماعیل، مخاطرات زمین شناختی(روانگرایی)،ماهنامه شبکه شتابنگاری کشور،سال اول، شماره ۱۲ شهریور ۱۳۸۴
۲۷-  میرزایی علویجه،ح، فرزانگان،الف، زمین لرزه ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ سیلاخور، ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران،سال دوم، شماره ۱۹فروردین  ۱۳۸۵
۲۸- فرزانگان،اسماعیل،گسلهای پنهان و زمین لرزه های مرتبط با آن، ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران، سال دوم، شماره ۲۱،خرداد ۱۳۸۵
۲۹- فرزانگان ،اسماعیل، مطالعه زمین لرزه ها و شکستگی آنها با استفاده از داده های ماهواره ای ، ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران، سال سوم، شماره۲۵ و۲۶،مهر و آبان ۱۳۸۵، 
۳۰- فرزانگان،اسماعیل، پرونده یک زمینلرزه:زمینلرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم، ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران، سال سوم، شماره ۲۸،دی ۱۳۸۵
۳۱- فرزانگان،اسماعیل، زمین لرزه ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۶  کشور آذربایجان، ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران، سال سوم، شماره ۳۴،تیر ۱۳۸۶
۳۲- فرزانگان،ا،میرزایی،ح، عملکرد آرایه های شتابنگاری سازه ای شهر تهران در زمین لرزه های اخیر،ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران،سال چهارم،شماره ۳۷ و ۳۸ مهر ۱۳۸۶
۳۳- فرزانگان ،اسماعیل،معرفی سامانه هشدار سریع زمین لرزه ای اروپا، ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران، سال چهارم، شماره ۴۰،دی ۱۳۸۶
۳۴- فرزانگان ،اسماعیل، زمین لرزه بزرگ ۱۲ مه ۲۰۰۸ سی چوان(چین)، ماهنامه شبکه شتابنگاری ایران، سالچهارم، شماره ۴۴،اردیبهشت ۱۳۸۷
۳۵- H.Mirzaei Alavijeh, F.Sinaiean, E.Farzanegan "Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December ۲۰۰۴)”Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, ۷, No ۲ (۲۰۰۶).
۳۶-  H.Mirzaei Alavijeh, F.Sinaiean, E.Farzanegan "Iran Strong Ground Motion Catalog (January to July ۲۰۰۵)”Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, ۷, No ۳ (۲۰۰۶).
۳۷- H.Mirzaei Alavijeh, F.Sinaiean, E.Farzanegan "Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December ۲۰۰۵)”Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, ۷, No ۵ (۲۰۰۶).
۳۸-  H.Mirzaei Alavijeh, F.Sinaiean, E.Farzanegan "Iran Strong Ground Motion Catalog (January to July ۲۰۰۶)”Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, ۷, No ۶ (۲۰۰۶).
۳۹-  E.Farzanegan H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, "Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December ۲۰۰۶)”Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume,۸, No ۲ (۲۰۰۶).
۴۰- H. Mirzaei Alavijeh, F.Sinaiean, E.Farzanegan, M.E.Sadeghi  " Iran strong motion network (ISMN) prospects and achievements” ۵ th conference on seismology  and earthquake seismology, ۱۳-۱۷ may ۲۰۰۷ Tehran, Iran
۴۱- H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan "Current status of strong motion earthquake observation in Iran", Workshop on Seismic Performance of Adobe and Masonry structures (June ۸ and ۹, ۲۰۰۸, Sharif University of Technology).

گزارشات داخلی زمین‌لرزه‌ها
۱- زمین لرزه ۳ فروردین ۱۳۸۰ ارکواز ملکشاهی (ایلام(
۲- زمین لرزه ۸ فروردین ۱۳۸۰، قائمیه (فارس(
۳- زمین لرزه ۲۳ مهر ۱۳۸۰، اهر 
۴- زمین لرزه ۱۶ آبان ۱۳۸۰ اسدیه (خراسان(.
۵- زمین لرزه ۱۹ فروردین ۱۳۸۱ لاویج ( استان مازندران(.
۶- زمین لرزه ۱۹ اسفند ۱۳۸۱ شهر تهران.
۷- زمین لرزه ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۲ تربت جام.
۸- زمین لرزه ۳۰ مرداد ۱۳۸۲ کویر لوت. 
۹- زمین لرزه ۱۹ تیر ۱۳۸۲ حاجی آباد فارس.
۱۰- زمین لرزه ۲۰ مرداد ۱۳۸۳ سپیدان فارس.
۱۱- زمین لرزه ۱۵ مهر ۱۳۸۳ محمد آباد (کرمان(
۱۲- زمین لرزه ۱۷ مهر ۱۳۸۳ آق قلا.

مشاوره پایان‌نامه 
۱- تعیین بزرگا و محل وقوع زلزله با استفاده از داده های شتابنگاشتی به کمک شبکه های عصبی، دانشجو مهرزاد اسدی به راهنمایی دکتر بیت الهی و دکتر کاوه، پژوهشکده ساختمان و مسکن