شناسهٔ خبر: 121361 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت راه و شهرسازی خراسان شمالی برگزار شد

جلسه کارگروه توسعه مدیریت خراسان شمالی جلسه کارگروه توسعه مدیریت راه و شهرسازی خراسان شمالی با تایید ۲۵ مصوبه با حضور قاسم قاسمی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی و حسین فرجی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، این جلسه باهدف بررسی مصوبات کمیته های تخصصی ذیل کارگروه توسعه مدیریت دستگاه و بررسی وضعیت دستگاه در ارزیابی اولیه شاخص های اختصاصی و عمومی عملکرد سال ۱۴۰۰ با حضور مهندس قاسمی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، حسین فرجی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونین اداره کل راه و شهرسازی و دبیران کمیته های ذیل کارگروه توسعه مدیریت و کارشناسان مربوطه در محل اداره کل برگزار شد.

اهم مصوبات تهیه برنامه ارتقاء بهره وری دستگاه، انجام آسیب شناسی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه، راه اندازی نظام پیشنهادات در دستگاه و تایید سایر مصوبات کمیته های تخصصی ذیل کارگروه توسعه مدیریت است.